Women's Basketball

{ast=18.0, fgpt3=37.5, dreb=43.0, topg=1.15, fgmpm=6.324435318275154, ftptg=0.782608695652174, blkpm=0.7392197125256673, ftppg=0.9-1.1, ftppm=1.5-1.9, dq=0.0, fgmpg=3.85, topm=1.88911704312115, blkpg=0.45, ftppct=0.782608695652174, ato=0.782608695652174, fgptg3=0.375, fgpt3pct=0.375, stl=33.0, fgpt=44.252873563218394, minptg=24.35, fgp3pm=1.2-3.3, treb=68.0, trebpm=5.585215605749487, trebpg=3.4, fga=174.0, fgppm=6.3-14.3, ftapm=1.88911704312115, ftmpg=0.9, ptspg=9.35, pfpm=2.4640657084188913, fgm3=15.0, fgm3pm=1.2320328542094456, fgppg=3.9-8.7, fga3pg=2.0, ptspm=15.359342915811089, fgm=77.0, fgp=77-174, ftmpm=1.4784394250513346, fgptg=0.4425287356321839, fta=23.0, min=487.0, fga3pm=3.2854209445585214, fgp3pg=0.8-2.0, ftapg=1.15, pfpg=1.5, ga=20-4, fga3=40.0, ftm=18.0, blk=9.0, ftpt=78.26086956521739, orebpm=2.0533880903490758, stlpm=2.7104722792607805, fgptpct=0.4425287356321839, ftp=18-23, dqpm=0.0, orebpg=1.25, stlpg=1.65, gp=20.0, dqpg=0.0, fgp3=15-40, gs=4.0, pts=187.0, fgapm=14.291581108829568, fgm3pg=0.75, drebpm=3.5318275154004106, astpm=1.4784394250513346, oreb=25.0, astpg=0.9, pf=30.0, minpg=24.35, drebpg=2.15, fgapg=8.7, to=23.0, minpm=40} {ast=0.0, fgpt3=0.0, dreb=1.0, topg=0.3333333333333333, fgmpm=0.0, ftptg=0.5, blkpm=0.0, ftppg=0.2-0.3, ftppm=2.9-5.7, dq=0.0, fgmpg=0.0, topm=5.714285714285714, blkpg=0.0, ftppct=0.5, ato=0.0, fgptg3=0.0, fgpt3pct=0.0, stl=0.0, fgpt=0.0, minptg=2.3333333333333335, fgp3pm=0.0-5.7, treb=1.0, trebpm=2.857142857142857, trebpg=0.16666666666666666, fga=3.0, fgppm=0.0-8.6, ftapm=5.714285714285714, ftmpg=0.16666666666666666, ptspg=0.16666666666666666, pfpm=11.428571428571429, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=0.0-0.5, fga3pg=0.3333333333333333, ptspm=2.857142857142857, fgm=0.0, fgp=0-3, ftmpm=2.857142857142857, fgptg=0.0, fta=2.0, min=14.0, fga3pm=5.714285714285714, fgp3pg=0.0-0.3, ftapg=0.3333333333333333, pfpg=0.6666666666666666, ga=6-0, fga3=2.0, ftm=1.0, blk=0.0, ftpt=50.0, orebpm=0.0, stlpm=0.0, fgptpct=0.0, ftp=1-2, dqpm=0.0, orebpg=0.0, stlpg=0.0, gp=6.0, fgp3=0-2, dqpg=0.0, pts=1.0, fgapm=8.571428571428571, fgm3pg=0.0, drebpm=2.857142857142857, astpm=0.0, oreb=0.0, astpg=0.0, pf=4.0, minpg=2.3333333333333335, drebpg=0.16666666666666666, fgapg=0.5, to=2.0, minpm=40} {ast=0.0, fgpt3=null, dreb=0.0, topg=0.0, fgmpm=0.0, ftptg=null, blkpm=0.0, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, dq=0.0, fgmpg=0.0, topm=0.0, blkpg=0.0, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=0.0, minptg=1.0, fgpt=null, fgp3pm=0.0-0.0, treb=0.0, trebpm=0.0, trebpg=0.0, fga=0.0, fgppm=0.0-0.0, ftapm=0.0, ftmpg=0.0, ptspg=0.0, pfpm=0.0, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=0.0, ptspm=0.0, fgm=0.0, fgp=0-0, ftmpm=0.0, fgptg=null, fta=0.0, min=1.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=0.0, pfpg=0.0, ga=1-0, fga3=0.0, ftm=0.0, blk=0.0, orebpm=0.0, stlpm=0.0, ftpt=null, ftp=0-0, fgptpct=null, dqpm=0.0, orebpg=0.0, stlpg=0.0, gp=1, dqpg=0.0, fgp3=0-0, pts=0.0, fgapm=0.0, fgm3pg=0.0, drebpm=0.0, astpm=0.0, oreb=0.0, astpg=0.0, pf=0.0, minpg=1.0, drebpg=0.0, fgapg=0.0, to=0.0, minpm=40} {ast=36.0, fgpt3=45.714285714285715, dreb=45.0, topg=1.45, fgmpm=8.677248677248677, ftptg=0.776470588235294, blkpm=0.49382716049382713, ftppg=3.3-4.2, ftppm=4.7-6.0, dq=0.0, fgmpg=6.15, topm=2.0458553791887124, blkpg=0.35, ftppct=0.7764705882352941, ato=1.2413793103448276, fgptg3=0.45714285714285713, fgpt3pct=0.45714285714285713, stl=37.0, fgpt=44.4043321299639, minptg=28.35, fgp3pm=1.1-2.5, treb=96.0, trebpm=6.772486772486772, trebpg=4.8, fga=277.0, fgppm=8.7-19.5, ftapm=5.99647266313933, ftmpg=3.3, ptspg=16.4, pfpm=2.1164021164021163, fgm3=16.0, fgm3pm=1.128747795414462, fgppg=6.2-13.8, fga3pg=1.75, ptspm=23.13932980599647, fgm=123.0, fgp=123-277, ftmpm=4.656084656084656, fgptg=0.44404332129963897, fta=85.0, min=567.0, fga3pm=2.4691358024691357, fgp3pg=0.8-1.8, ftapg=4.25, pfpg=1.5, ga=20-20, fga3=35.0, ftm=66.0, blk=7.0, ftpt=77.6470588235294, orebpm=3.5978835978835977, stlpm=2.6102292768959434, fgptpct=0.44404332129963897, ftp=66-85, dqpm=0.0, orebpg=2.55, stlpg=1.85, gp=20.0, dqpg=0.0, fgp3=16-35, gs=20.0, pts=328.0, fgapm=19.541446208112873, fgm3pg=0.8, drebpm=3.1746031746031744, astpm=2.5396825396825395, oreb=51.0, astpg=1.8, pf=30.0, minpg=28.35, drebpg=2.25, fgapg=13.85, to=29.0, minpm=40} {ast=0.0, fgpt3=null, dreb=3.0, topg=0.0, fgmpm=2.5, ftptg=null, blkpm=0.0, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, dq=0.0, fgmpg=0.25, topm=0.0, blkpg=0.0, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=2.0, minptg=4.0, fgpt=25.0, fgp3pm=0.0-0.0, treb=6.0, trebpm=15.0, trebpg=1.5, fga=4.0, fgppm=2.5-10.0, ftapm=0.0, ftmpg=0.0, ptspg=0.5, pfpm=7.5, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=0.2-1.0, fga3pg=0.0, ptspm=5.0, fgm=1.0, fgp=1-4, ftmpm=0.0, fgptg=0.25, fta=0.0, min=16.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=0.0, pfpg=0.75, ga=4-0, fga3=0.0, ftm=0.0, blk=0.0, orebpm=7.5, stlpm=5.0, ftpt=null, ftp=0-0, fgptpct=0.25, dqpm=0.0, orebpg=0.75, stlpg=0.5, gp=4.0, dqpg=0.0, fgp3=0-0, gs=0.0, pts=2.0, fgapm=10.0, fgm3pg=0.0, drebpm=7.5, astpm=0.0, oreb=3.0, astpg=0.0, pf=3.0, minpg=4.0, drebpg=0.75, fgapg=1.0, to=0.0, minpm=40} {ast=29.0, fgpt3=29.310344827586206, dreb=65.0, topg=1.45, fgmpm=4.17910447761194, ftptg=0.7777777777777777, blkpm=1.890547263681592, ftppg=1.1-1.4, ftppm=2.1-2.7, dq=1.0, fgmpg=2.1, topm=2.8855721393034828, blkpg=0.95, ftppct=0.7777777777777778, ato=1.0, fgptg3=0.29310344827586204, fgpt3pct=0.29310344827586204, stl=17.0, fgpt=32.30769230769231, minptg=20.1, fgp3pm=1.7-5.8, treb=74.0, trebpm=7.36318407960199, trebpg=3.7, fga=130.0, fgppm=4.2-12.9, ftapm=2.6865671641791047, ftmpg=1.05, ptspg=6.1, pfpm=3.283582089552239, fgm3=17.0, fgm3pm=1.691542288557214, fgppg=2.1-6.5, fga3pg=2.9, ptspm=12.139303482587065, fgm=42.0, fgp=42-130, ftmpm=2.08955223880597, fgptg=0.32307692307692304, fta=27.0, min=402.0, fga3pm=5.7711442786069655, fgp3pg=0.8-2.9, ftapg=1.35, pfpg=1.65, ga=20-7, fga3=58.0, ftm=21.0, blk=19.0, orebpm=0.8955223880597015, stlpm=1.691542288557214, ftpt=77.77777777777777, fgptpct=0.3230769230769231, ftp=21-27, dqpm=0.09950248756218906, orebpg=0.45, stlpg=0.85, gp=20.0, dqpg=0.05, fgp3=17-58, gs=7.0, pts=122.0, fgapm=12.935323383084578, fgm3pg=0.85, drebpm=6.467661691542289, astpm=2.8855721393034828, oreb=9.0, astpg=1.45, pf=33.0, minpg=20.1, drebpg=3.25, fgapg=6.5, to=29.0, minpm=40} {ast=11.0, fgpt3=0.0, dreb=31.0, topg=1.2307692307692308, fgmpm=1.2962962962962963, ftptg=0.8333333333333333, blkpm=0.5555555555555556, ftppg=0.4-0.5, ftppm=0.9-1.1, dq=0.0, fgmpg=0.5384615384615384, topm=2.962962962962963, blkpg=0.23076923076923078, ftppct=0.8333333333333334, ato=0.6875, fgptg3=0.0, fgpt3pct=0.0, stl=2.0, fgpt=19.444444444444443, minptg=16.615384615384617, fgp3pm=0.0-0.2, treb=58.0, trebpm=10.74074074074074, trebpg=4.461538461538462, fga=36.0, fgppm=1.3-6.7, ftapm=1.1111111111111112, ftmpg=0.38461538461538464, ptspg=1.4615384615384615, pfpm=2.962962962962963, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=0.5-2.8, fga3pg=0.07692307692307693, ptspm=3.5185185185185186, fgm=7.0, fgp=7-36, ftmpm=0.9259259259259259, fgptg=0.19444444444444442, fta=6.0, min=216.0, fga3pm=0.18518518518518517, fgp3pg=0.0-0.1, ftapg=0.46153846153846156, pfpg=1.2307692307692308, ga=13-3, fga3=1.0, ftm=5.0, blk=3.0, orebpm=5.0, stlpm=0.37037037037037035, ftpt=83.33333333333333, fgptpct=0.19444444444444445, ftp=5-6, dqpm=0.0, orebpg=2.076923076923077, stlpg=0.15384615384615385, gp=13.0, fgp3=0-1, dqpg=0.0, gs=3.0, pts=19.0, fgapm=6.666666666666667, fgm3pg=0.0, drebpm=5.7407407407407405, astpm=2.037037037037037, oreb=27.0, astpg=0.8461538461538461, pf=16.0, minpg=16.615384615384617, drebpg=2.3846153846153846, fgapg=2.769230769230769, to=16.0, minpm=40} {ast=6.0, fgpt3=null, dreb=24.0, topg=0.8235294117647058, fgmpm=3.272727272727273, ftptg=0.5263157894736842, blkpm=1.8181818181818181, ftppg=0.6-1.1, ftppm=1.8-3.5, dq=0.0, fgmpg=1.0588235294117647, topm=2.5454545454545454, blkpg=0.5882352941176471, ftppct=0.5263157894736842, ato=0.42857142857142855, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=3.0, minptg=12.941176470588236, fgpt=38.297872340425535, fgp3pm=0.0-0.0, treb=45.0, trebpm=8.181818181818182, trebpg=2.6470588235294117, fga=47.0, fgppm=3.3-8.5, ftapm=3.4545454545454546, ftmpg=0.5882352941176471, ptspg=2.7058823529411766, pfpm=3.4545454545454546, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.1-2.8, fga3pg=0.0, ptspm=8.363636363636363, fgm=18.0, fgp=18-47, ftmpm=1.8181818181818181, fgptg=0.3829787234042554, fta=19.0, min=220.0, fgp3pg=0.0-0.0, fga3pm=0.0, ftapg=1.1176470588235294, pfpg=1.1176470588235294, ga=17-0, fga3=0.0, ftm=10.0, blk=10.0, orebpm=3.8181818181818183, stlpm=0.5454545454545454, ftpt=52.63157894736842, ftp=10-19, fgptpct=0.3829787234042553, dqpm=0.0, orebpg=1.2352941176470589, stlpg=0.17647058823529413, gp=17.0, fgp3=0-0, dqpg=0.0, gs=0.0, pts=46.0, fgapm=8.545454545454545, fgm3pg=0.0, drebpm=4.363636363636363, astpm=1.0909090909090908, oreb=21.0, astpg=0.35294117647058826, pf=19.0, minpg=12.941176470588236, drebpg=1.411764705882353, fgapg=2.764705882352941, to=14.0, minpm=40} {ast=46.0, fgpt3=41.0, dreb=42.0, topg=2.5555555555555554, fgmpm=7.944732297063903, ftptg=0.83, blkpm=0.20725388601036268, ftppg=4.6-5.6, ftppm=5.7-6.9, dq=0.0, fgmpg=6.388888888888889, topm=3.1778929188255614, blkpg=0.16666666666666666, ftppct=0.83, ato=1.0, fgptg3=0.41, fgpt3pct=0.41, stl=19.0, fgpt=43.233082706766915, minptg=32.166666666666664, fgp3pm=2.8-6.9, treb=66.0, trebpm=4.5595854922279795, trebpg=3.6666666666666665, fga=266.0, fgppm=7.9-18.4, ftapm=6.90846286701209, ftmpg=4.611111111111111, ptspg=19.666666666666668, pfpm=0.9671848013816926, fgm3=41.0, fgm3pm=2.832469775474957, fgppg=6.4-14.8, fga3pg=5.555555555555555, ptspm=24.4559585492228, fgm=115.0, fgp=115-266, ftmpm=5.734024179620034, fgptg=0.4323308270676691, fta=100.0, min=579.0, fga3pm=6.90846286701209, fgp3pg=2.3-5.6, ftapg=5.555555555555555, pfpg=0.7777777777777778, ga=18-18, fga3=100.0, ftm=83.0, blk=3.0, ftpt=83.0, orebpm=1.6580310880829014, stlpm=1.3126079447322971, fgptpct=0.4323308270676692, ftp=83-100, dqpm=0.0, orebpg=1.3333333333333333, stlpg=1.0555555555555556, gp=18.0, fgp3=41-100, dqpg=0.0, gs=18.0, pts=354.0, fgapm=18.37651122625216, fgm3pg=2.2777777777777777, drebpm=2.901554404145078, astpm=3.1778929188255614, oreb=24.0, astpg=2.5555555555555554, pf=14.0, minpg=32.166666666666664, drebpg=2.3333333333333335, fgapg=14.777777777777779, to=46.0, minpm=40} {ast=24.0, fgpt3=29.62962962962963, dreb=52.0, topg=1.7, fgmpm=8.0, ftptg=0.7142857142857143, blkpm=2.923076923076923, ftppg=3.5-4.9, ftppm=5.4-7.5, dq=1.0, fgmpg=5.2, topm=2.6153846153846154, blkpg=1.9, ftppct=0.7142857142857143, ato=1.411764705882353, fgptg3=0.2962962962962963, fgpt3pct=0.2962962962962963, stl=11.0, fgpt=34.666666666666664, minptg=26.0, fgp3pm=2.5-8.3, treb=67.0, trebpm=10.307692307692308, trebpg=6.7, fga=150.0, fgppm=8.0-23.1, ftapm=7.538461538461538, ftmpg=3.5, ptspg=15.5, pfpm=4.153846153846154, fgm3=16.0, fgm3pm=2.4615384615384617, fgppg=5.2-15.0, fga3pg=5.4, ptspm=23.846153846153847, fgm=52.0, fgp=52-150, ftmpm=5.384615384615385, fgptg=0.3466666666666666, fta=49.0, min=260.0, fga3pm=8.307692307692308, fgp3pg=1.6-5.4, ftapg=4.9, pfpg=2.7, ga=10-3, fga3=54.0, ftm=35.0, blk=19.0, ftpt=71.42857142857143, orebpm=2.3076923076923075, stlpm=1.6923076923076923, fgptpct=0.3466666666666667, ftp=35-49, dqpm=0.15384615384615385, orebpg=1.5, stlpg=1.1, gp=10.0, fgp3=16-54, dqpg=0.1, gs=3.0, pts=155.0, fgapm=23.076923076923077, fgm3pg=1.6, drebpm=8.0, astpm=3.6923076923076925, oreb=15.0, astpg=2.4, pf=27.0, minpg=26.0, drebpg=5.2, fgapg=15.0, to=17.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=9.0, fgpt3=42.857142857142854, dreb=19.0, topg=1.5384615384615385, fgmpm=2.6470588235294117, ftptg=0.4375, blkpm=0.0, ftppg=0.5-1.2, ftppm=2.1-4.7, dq=0.0, fgmpg=0.6923076923076923, topm=5.882352941176471, blkpg=0.0, ftppct=0.4375, ato=0.45, fgptg3=0.42857142857142855, fgpt3pct=0.42857142857142855, stl=4.0, fgpt=31.03448275862069, minptg=10.461538461538462, fgp3pm=0.9-2.1, treb=25.0, trebpm=7.352941176470588, trebpg=1.9230769230769231, fga=29.0, fgppm=2.6-8.5, ftapm=4.705882352941177, ftmpg=0.5384615384615384, ptspg=2.1538461538461537, pfpm=3.823529411764706, fgm3=3.0, fgm3pm=0.8823529411764706, fgppg=0.7-2.2, fga3pg=0.5384615384615384, ptspm=8.235294117647058, fgm=9.0, fgp=9-29, ftmpm=2.0588235294117645, fgptg=0.3103448275862069, fta=16.0, min=136.0, fga3pm=2.0588235294117645, fgp3pg=0.2-0.5, ftapg=1.2307692307692308, pfpg=1.0, ga=13-0, fga3=7.0, ftm=7.0, blk=0.0, orebpm=1.7647058823529411, stlpm=1.1764705882352942, ftpt=43.75, fgptpct=0.3103448275862069, ftp=7-16, dqpm=0.0, orebpg=0.46153846153846156, stlpg=0.3076923076923077, gp=13.0, fgp3=3-7, dqpg=0.0, gs=0.0, pts=28.0, fgapm=8.529411764705882, fgm3pg=0.23076923076923078, drebpm=5.588235294117647, astpm=2.6470588235294117, oreb=6.0, astpg=0.6923076923076923, pf=13.0, minpg=10.461538461538462, drebpg=1.4615384615384615, fgapg=2.230769230769231, to=20.0, minpm=40} {ast=2.0, fgpt3=13.333333333333334, dreb=2.0, topg=0.625, fgmpm=3.389830508474576, ftptg=null, blkpm=0.0, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, dq=0.0, fgmpg=0.625, topm=3.389830508474576, blkpg=0.0, ftppct=null, ato=0.4, fgptg3=0.13333333333333333, fgpt3pct=0.13333333333333333, stl=4.0, fgpt=20.833333333333332, minptg=7.375, fgp3pm=1.4-10.2, treb=2.0, trebpm=1.3559322033898304, trebpg=0.25, fga=24.0, fgppm=3.4-16.3, ftapm=0.0, ftmpg=0.0, ptspg=1.5, pfpm=2.711864406779661, fgm3=2.0, fgm3pm=1.3559322033898304, fgppg=0.6-3.0, fga3pg=1.875, ptspm=8.135593220338983, fgm=5.0, fgp=5-24, ftmpm=0.0, fgptg=0.20833333333333331, fta=0.0, min=59.0, fga3pm=10.169491525423728, fgp3pg=0.2-1.9, ftapg=0.0, pfpg=0.5, ga=8-1, fga3=15.0, ftm=0.0, blk=0.0, orebpm=0.0, stlpm=2.711864406779661, ftpt=null, fgptpct=0.20833333333333334, ftp=0-0, dqpm=0.0, orebpg=0.0, stlpg=0.5, gp=8.0, fgp3=2-15, dqpg=0.0, gs=1.0, pts=12.0, fgapm=16.271186440677965, fgm3pg=0.25, drebpm=1.3559322033898304, astpm=1.3559322033898304, oreb=0.0, astpg=0.25, pf=4.0, minpg=7.375, drebpg=0.25, fgapg=3.0, to=5.0, minpm=40} {ast=7.0, fgpt3=null, dreb=43.0, topg=1.5, fgmpm=3.3836858006042294, ftptg=0.2222222222222222, blkpm=1.6918429003021147, ftppg=0.1-0.5, ftppm=0.2-1.1, dq=0.0, fgmpg=1.5555555555555556, topm=3.2628398791540785, blkpg=0.7777777777777778, ftppct=0.2222222222222222, ato=0.25925925925925924, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=14.0, fgpt=46.666666666666664, minptg=18.38888888888889, fgp3pm=0.0-0.0, treb=59.0, trebpm=7.1299093655589125, trebpg=3.2777777777777777, fga=60.0, fgppm=3.4-7.3, ftapm=1.0876132930513596, ftmpg=0.1111111111111111, ptspg=3.2222222222222223, pfpm=3.3836858006042294, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.6-3.3, fga3pg=0.0, ptspm=7.009063444108762, fgm=28.0, fgp=28-60, ftmpm=0.24169184290030213, fgptg=0.4666666666666666, fta=9.0, min=331.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=0.5, pfpg=1.5555555555555556, ga=18-12, fga3=0.0, ftm=2.0, blk=14.0, ftpt=22.22222222222222, orebpm=1.933534743202417, stlpm=1.6918429003021147, fgptpct=0.4666666666666667, ftp=2-9, dqpm=0.0, orebpg=0.8888888888888888, stlpg=0.7777777777777778, gp=18.0, fgp3=0-0, dqpg=0.0, gs=12.0, pts=58.0, fgapm=7.2507552870090635, fgm3pg=0.0, drebpm=5.196374622356496, astpm=0.8459214501510574, oreb=16.0, astpg=0.3888888888888889, pf=28.0, minpg=18.38888888888889, drebpg=2.388888888888889, fgapg=3.3333333333333335, to=27.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=36.0, fgpt3=34.09090909090909, dreb=83.0, topg=2.0, fgmpm=5.040650406504065, ftptg=0.5909090909090909, blkpm=0.16260162601626016, ftppg=0.7-1.2, ftppm=1.1-1.8, dq=0.0, fgmpg=3.4444444444444446, topm=2.926829268292683, blkpg=0.1111111111111111, ftppct=0.5909090909090909, ato=1.0, fgptg3=0.34090909090909094, fgpt3pct=0.3409090909090909, stl=20.0, fgpt=40.52287581699346, minptg=27.333333333333332, fgp3pm=1.2-3.6, treb=133.0, trebpm=10.8130081300813, trebpg=7.388888888888889, fga=153.0, fgppm=5.0-12.4, ftapm=1.7886178861788617, ftmpg=0.7222222222222222, ptspg=8.444444444444445, pfpm=2.845528455284553, fgm3=15.0, fgm3pm=1.2195121951219512, fgppg=3.4-8.5, fga3pg=2.4444444444444446, ptspm=12.357723577235772, fgm=62.0, fgp=62-153, ftmpm=1.056910569105691, fgptg=0.40522875816993464, fta=22.0, min=492.0, fga3pm=3.5772357723577235, fgp3pg=0.8-2.4, ftapg=1.2222222222222223, pfpg=1.9444444444444444, ga=18-18, fga3=44.0, ftm=13.0, blk=2.0, ftpt=59.09090909090909, orebpm=4.065040650406504, stlpm=1.6260162601626016, fgptpct=0.40522875816993464, ftp=13-22, dqpm=0.0, orebpg=2.7777777777777777, stlpg=1.1111111111111112, gp=18.0, fgp3=15-44, dqpg=0.0, gs=18.0, pts=152.0, fgapm=12.439024390243903, fgm3pg=0.8333333333333334, drebpm=6.747967479674797, astpm=2.926829268292683, oreb=50.0, astpg=2.0, pf=35.0, minpg=27.333333333333332, drebpg=4.611111111111111, fgapg=8.5, to=36.0, minpm=40} {ast=68.0, fgpt3=32.47863247863248, dreb=75.0, topg=3.0555555555555554, fgmpm=5.9391771019677995, ftptg=0.736842105263158, blkpm=0.0, ftppg=2.3-3.2, ftppm=3.0-4.1, dq=1.0, fgmpg=4.611111111111111, topm=3.9355992844364938, blkpg=0.0, ftppct=0.7368421052631579, ato=1.2363636363636363, fgptg3=0.32478632478632474, fgpt3pct=0.3247863247863248, stl=24.0, fgpt=35.93073593073593, minptg=31.055555555555557, fgp3pm=2.7-8.4, treb=83.0, trebpm=5.9391771019677995, trebpg=4.611111111111111, fga=231.0, fgppm=5.9-16.5, ftapm=4.07871198568873, ftmpg=2.3333333333333335, ptspg=13.666666666666666, pfpm=3.8640429338103757, fgm3=38.0, fgm3pm=2.7191413237924866, fgppg=4.6-12.8, fga3pg=6.5, ptspm=17.602862254025045, fgm=83.0, fgp=83-231, ftmpm=3.005366726296959, fgptg=0.3593073593073593, fta=57.0, min=559.0, fga3pm=8.372093023255815, fgp3pg=2.1-6.5, ftapg=3.1666666666666665, pfpg=3.0, ga=18-18, fga3=117.0, ftm=42.0, blk=0.0, ftpt=73.6842105263158, orebpm=0.5724508050089445, stlpm=1.7173524150268336, fgptpct=0.3593073593073593, ftp=42-57, dqpm=0.07155635062611806, orebpg=0.4444444444444444, stlpg=1.3333333333333333, gp=18.0, dqpg=0.05555555555555555, fgp3=38-117, gs=18.0, pts=246.0, fgapm=16.529516994633273, fgm3pg=2.111111111111111, drebpm=5.366726296958855, astpm=4.8658318425760285, oreb=8.0, astpg=3.7777777777777777, pf=54.0, minpg=31.055555555555557, drebpg=4.166666666666667, fgapg=12.833333333333334, to=55.0, minpm=40} {ast=16.0, fgpt3=25.0, dreb=21.0, topg=1.5625, fgmpm=2.2641509433962264, ftptg=0.5, blkpm=0.1509433962264151, ftppg=0.2-0.5, ftppm=0.6-1.2, dq=0.0, fgmpg=0.9375, topm=3.7735849056603774, blkpg=0.0625, ftppct=0.5, ato=0.64, fgptg3=0.25, fgpt3pct=0.25, stl=10.0, minptg=16.5625, fgpt=27.272727272727273, fgp3pm=1.7-6.6, treb=24.0, trebpm=3.6226415094339623, trebpg=1.5, fga=55.0, fgppm=2.3-8.3, ftapm=1.2075471698113207, ftmpg=0.25, ptspg=2.8125, pfpm=4.377358490566038, fgm3=11.0, fgm3pm=1.6603773584905661, fgppg=0.9-3.4, fga3pg=2.75, ptspm=6.7924528301886795, fgm=15.0, fgp=15-55, ftmpm=0.6037735849056604, fgptg=0.2727272727272727, fta=8.0, min=265.0, fga3pm=6.6415094339622645, fgp3pg=0.7-2.8, ftapg=0.5, pfpg=1.8125, ga=16-0, fga3=44.0, ftm=4.0, blk=1.0, orebpm=0.4528301886792453, stlpm=1.509433962264151, ftpt=50.0, ftp=4-8, fgptpct=0.2727272727272727, dqpm=0.0, orebpg=0.1875, stlpg=0.625, gp=16.0, fgp3=11-44, dqpg=0.0, gs=0.0, pts=45.0, fgapm=8.30188679245283, fgm3pg=0.6875, drebpm=3.169811320754717, astpm=2.4150943396226414, oreb=3.0, astpg=1.0, pf=29.0, minpg=16.5625, drebpg=1.3125, fgapg=3.4375, to=25.0, minpm=40} {ast=7.0, fgpt3=null, dreb=21.0, topg=0.7692307692307693, fgmpm=4.3428571428571425, ftptg=0.33333333333333337, blkpm=0.0, ftppg=0.4-1.2, ftppm=1.1-3.4, dq=0.0, fgmpg=1.4615384615384615, topm=2.2857142857142856, blkpg=0.0, ftppct=0.3333333333333333, ato=0.7, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=3.0, fgpt=55.88235294117647, minptg=13.461538461538462, fgp3pm=0.0-0.0, treb=36.0, trebpm=8.228571428571428, trebpg=2.769230769230769, fga=34.0, fgppm=4.3-7.8, ftapm=3.4285714285714284, ftmpg=0.38461538461538464, ptspg=3.3076923076923075, pfpm=3.657142857142857, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.5-2.6, fga3pg=0.0, ptspm=9.82857142857143, fgm=19.0, fgp=19-34, ftmpm=1.1428571428571428, fgptg=0.5588235294117647, fta=15.0, min=175.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=1.1538461538461537, pfpg=1.2307692307692308, ga=13-0, fga3=0.0, ftm=5.0, blk=0.0, ftpt=33.333333333333336, orebpm=3.4285714285714284, stlpm=0.6857142857142857, fgptpct=0.5588235294117647, ftp=5-15, dqpm=0.0, orebpg=1.1538461538461537, stlpg=0.23076923076923078, gp=13.0, fgp3=0-0, dqpg=0.0, gs=0.0, pts=43.0, fgapm=7.771428571428571, fgm3pg=0.0, drebpm=4.8, astpm=1.6, oreb=15.0, astpg=0.5384615384615384, pf=16.0, minpg=13.461538461538462, drebpg=1.6153846153846154, fgapg=2.6153846153846154, to=10.0, minpm=40}

Mimi Sigue #11 F Victoria

gp 18
pts/g 5.2
fg % 41.0
3pt % -
ft % 61.9
reb/g 6.8
a/g 0.6
Recent Games
Feb 11 Thompson Rivers W, 81-56
Feb 12 UFV L, 68-54
Feb 18 at UFV L, 71-44
Feb 19 at UFV L, 71-57
Feb 24 at UBC Okanagan W, 63-55
Feb 26 at UNBC W, 75-68
Statistics category Overall
Games 180 1st
Games started 91 1st
Minutes 3621 1st
Minutes per game 20.1 252nd
FG 447-1168 1st
FG Pct 38.3 -
3PT 126-382 1st
3PT Pct 33.0 -
FT 232-343 1st
FT Pct 67.6 -
Off rebounds 237 1st
Def rebounds 483 1st
Total rebounds 720 1st
Rebounds per game 4.0 165th
Personal fouls 300 672nd
Disqualifications 2 12th
Assists 242 1st
Turnovers 307 1st
Assist to turnover ratio 0.8 199th
Steals 131 1st
Blocks 61 1st
Points 1252 1st
Points per game 7.0 192nd
Points per 40 min 13.8 183rd
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 14 # Saskatchewan L, 70-51 - - - - - - - - -
Oct 16 # UFV W, 69-60 - - - - - - - - -
Oct 22 # at Alberta L, 62-58 - - - - - - - - -
Oct 23 # Mount Royal W, 92-77 - - - - - - - - -
Oct 24 # at Alberta L, 69-62 - - - - - - - - -
Oct 29 at Trinity Western L, 73-66 1 14 1-2 50.0 0-0 - 2-2 100.0 4
Oct 30 at UBC W, 74-72 1 24 1-7 14.3 0-0 - 0-0 - 2
Nov 5 UBC Okanagan W, 84-73 1 24 2-10 20.0 0-0 - 2-2 100.0 6
Nov 6 UBC Okanagan L, 80-75 1 21 0-3 0.0 0-0 - 2-2 100.0 2
Nov 12 at Trinity Western L, 53-52 1 21 1-2 50.0 0-0 - 0-1 0.0 2
Nov 13 at Trinity Western L, 68-62 1 17 2-2 100.0 0-0 - 0-0 - 4
Dec 3 UNBC W, 84-59 1 18 3-5 60.0 0-0 - 0-0 - 6
Dec 4 UNBC W, 83-68 1 16 4-6 66.7 0-0 - 3-8 37.5 11
Jan 14 at UNBC   - - - - - - - - -
Jan 28 at Thompson Rivers W, 71-51 1 19 1-5 20.0 0-0 - 2-2 100.0 4
Jan 29 at Thompson Rivers W, 78-75 1 10 2-7 28.6 0-0 - 1-1 100.0 5
Feb 4 UBC W, 67-54 1 24 0-0 - 0-0 - 1-2 50.0 1
Feb 5 UBC W, 82-69 1 10 1-2 50.0 0-0 - 2-3 66.7 4
Feb 11 Thompson Rivers W, 81-56 1 19 4-6 66.7 0-0 - 2-2 100.0 10
Feb 12 UFV L, 68-54 1 21 0-1 0.0 0-0 - 2-4 50.0 2
Feb 18 at UFV L, 71-44 1 18 1-7 14.3 0-0 - 1-2 50.0 3
Feb 19 at UFV L, 71-57 1 19 3-4 75.0 0-0 - 1-1 100.0 7
Feb 24 at UBC Okanagan W, 63-55 1 14 2-5 40.0 0-0 - 3-6 50.0 7
Feb 26 at UNBC W, 75-68 1 20 6-9 66.7 0-0 - 2-4 50.0 14
# Stats don't count towards season totals
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 14 # Saskatchewan L, 70-51 - - - - - - - - - - - -
Oct 16 # UFV W, 69-60 - - - - - - - - - - - -
Oct 22 # at Alberta L, 62-58 - - - - - - - - - - - -
Oct 23 # Mount Royal W, 92-77 - - - - - - - - - - - -
Oct 24 # at Alberta L, 69-62 - - - - - - - - - - - -
Oct 29 at Trinity Western L, 73-66 1 14 0 1 1 0 0 - 0 0 0 -
Oct 30 at UBC W, 74-72 1 24 5 6 11 1 2 0.5 1 0 3 0
Nov 5 UBC Okanagan W, 84-73 1 24 6 5 11 1 3 0.3 2 0 2 0
Nov 6 UBC Okanagan L, 80-75 1 21 1 3 4 1 1 1.0 0 1 4 0
Nov 12 at Trinity Western L, 53-52 1 21 3 1 4 1 1 1.0 0 0 2 -
Nov 13 at Trinity Western L, 68-62 1 17 2 3 5 1 4 0.3 1 0 3 -
Dec 3 UNBC W, 84-59 1 18 5 4 9 0 1 0.0 1 1 4 0
Dec 4 UNBC W, 83-68 1 16 5 5 10 0 1 0.0 0 1 2 0
Jan 14 at UNBC   - - - - - - - - - - - -
Jan 28 at Thompson Rivers W, 71-51 1 19 4 3 7 0 3 0.0 0 2 1 0
Jan 29 at Thompson Rivers W, 78-75 1 10 3 2 5 0 1 0.0 2 1 4 0
Feb 4 UBC W, 67-54 1 24 1 8 9 1 5 0.2 3 1 2 0
Feb 5 UBC W, 82-69 1 10 1 1 2 0 3 0.0 0 0 5 0
Feb 11 Thompson Rivers W, 81-56 1 19 4 6 10 1 2 0.5 0 0 2 0
Feb 12 UFV L, 68-54 1 21 0 3 3 1 2 0.5 2 1 1 0
Feb 18 at UFV L, 71-44 1 18 3 4 7 1 1 1.0 1 1 3 0
Feb 19 at UFV L, 71-57 1 19 1 3 4 0 3 0.0 3 0 3 0
Feb 24 at UBC Okanagan W, 63-55 1 14 5 8 13 0 2 0.0 1 0 4 0
Feb 26 at UNBC W, 75-68 1 20 3 4 7 1 1 1.0 0 0 0 0
# Stats don't count towards season totals
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 18 18 18.3 1.9-4.6 41.0 0.0-0.0 - 1.4-2.3 61.9 5.2
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Home 8 8 19.1 1.8-4.1 42.4 0.0-0.0 - 1.8-2.9 60.9 5.3
Away 10 10 17.6 2.0-5.0 40.0 0.0-0.0 - 1.2-1.9 63.2 5.2
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Wins 11 11 18.0 2.4-5.6 41.9 0.0-0.0 - 1.6-2.7 60.0 6.4
Losses 7 7 18.7 1.1-3.0 38.1 0.0-0.0 - 1.1-1.7 66.7 3.4
 
-
October 2 2 19.0 1.0-4.5 22.2 0.0-0.0 - 1.0-1.0 100.0 3.0
November 4 4 20.8 1.2-4.2 29.4 0.0-0.0 - 1.0-1.2 80.0 3.5
December 2 2 17.0 3.5-5.5 63.6 0.0-0.0 - 1.5-4.0 37.5 8.5
January 2 2 14.5 1.5-6.0 25.0 0.0-0.0 - 1.5-1.5 100.0 4.5
February 8 8 18.1 2.1-4.2 50.0 0.0-0.0 - 1.8-3.0 58.3 6.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 18 18 329 34-83 41.0 0-0 - 26-42 61.9 94
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
 
-
Home 8 8 153 14-33 42.4 0-0 - 14-23 60.9 42
Away 10 10 176 20-50 40.0 0-0 - 12-19 63.2 52
Neutral - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
 
-
Wins 11 11 198 26-62 41.9 0-0 - 18-30 60.0 70
Losses 7 7 131 8-21 38.1 0-0 - 8-12 66.7 24
 
-
October 2 2 38 2-9 22.2 0-0 - 2-2 100.0 6
November 4 4 83 5-17 29.4 0-0 - 4-5 80.0 14
December 2 2 34 7-11 63.6 0-0 - 3-8 37.5 17
January 2 2 29 3-12 25.0 0-0 - 3-3 100.0 9
February 8 8 145 17-34 50.0 0-0 - 14-24 58.3 48
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 18 18 18.3 4.1-10.1 41.0 0.0-0.0 - 3.2-5.1 61.9 11.4
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Home 8 8 19.1 3.7-8.6 42.4 0.0-0.0 - 3.7-6.0 60.9 11.0
Away 10 10 17.6 4.5-11.4 40.0 0.0-0.0 - 2.7-4.3 63.2 11.8
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Wins 11 11 18.0 5.3-12.5 41.9 0.0-0.0 - 3.6-6.1 60.0 14.1
Losses 7 7 18.7 2.4-6.4 38.1 0.0-0.0 - 2.4-3.7 66.7 7.3
 
-
October 2 2 19.0 2.1-9.5 22.2 0.0-0.0 - 2.1-2.1 100.0 6.3
November 4 4 20.8 2.4-8.2 29.4 0.0-0.0 - 1.9-2.4 80.0 6.7
December 2 2 17.0 8.2-12.9 63.6 0.0-0.0 - 3.5-9.4 37.5 20.0
January 2 2 14.5 4.1-16.6 25.0 0.0-0.0 - 4.1-4.1 100.0 12.4
February 8 8 18.1 4.7-9.4 50.0 0.0-0.0 - 3.9-6.6 58.3 13.2
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 18 18 18.3 2.9 3.9 6.8 2.5 0.0 0.6 2.0 0.3 0.9 0.5
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 8 8 19.1 2.9 4.4 7.3 2.8 0.0 0.6 2.3 0.3 1.0 0.6
Away 10 10 17.6 2.9 3.5 6.4 2.3 0.0 0.5 1.8 0.3 0.9 0.4
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 11 11 18.0 3.8 4.7 8.5 2.6 0.0 0.5 2.2 0.2 0.9 0.5
Losses 7 7 18.7 1.4 2.6 4.0 2.3 0.0 0.7 1.7 0.4 1.0 0.4
 
-
October 2 2 19.0 2.5 3.5 6.0 1.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0
November 4 4 20.8 3.0 3.0 6.0 2.8 0.0 1.0 2.3 0.4 0.8 0.3
December 2 2 17.0 5.0 4.5 9.5 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0
January 2 2 14.5 3.5 2.5 6.0 2.5 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.5
February 8 8 18.1 2.3 4.6 6.9 2.5 0.0 0.6 2.4 0.3 1.3 0.4
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 18 18 329 52 70 122 45 0 10 36 0.3 17 9
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 8 8 153 23 35 58 22 0 5 18 0.3 8 5
Away 10 10 176 29 35 64 23 0 5 18 0.3 9 4
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 11 11 198 42 52 94 29 0 5 24 0.2 10 6
Losses 7 7 131 10 18 28 16 0 5 12 0.4 7 3
 
-
October 2 2 38 5 7 12 3 0 1 2 0.5 1 0
November 4 4 83 12 12 24 11 0 4 9 0.4 3 1
December 2 2 34 10 9 19 6 0 0 2 0.0 1 2
January 2 2 29 7 5 12 5 0 0 4 0.0 2 3
February 8 8 145 18 37 55 20 0 5 19 0.3 10 3
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 18 18 18.3 6.3 8.5 14.8 5.5 0.0 1.2 4.4 0.3 2.1 1.1
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 8 8 19.1 6.0 9.2 15.2 5.8 0.0 1.3 4.7 0.3 2.1 1.3
Away 10 10 17.6 6.6 8.0 14.5 5.2 0.0 1.1 4.1 0.3 2.0 0.9
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 11 11 18.0 8.5 10.5 19.0 5.9 0.0 1.0 4.8 0.2 2.0 1.2
Losses 7 7 18.7 3.1 5.5 8.5 4.9 0.0 1.5 3.7 0.4 2.1 0.9
 
-
October 2 2 19.0 5.3 7.4 12.6 3.2 0.0 1.1 2.1 0.5 1.1 0.0
November 4 4 20.8 5.8 5.8 11.6 5.3 0.0 1.9 4.3 0.4 1.4 0.5
December 2 2 17.0 11.8 10.6 22.4 7.1 0.0 0.0 2.4 0.0 1.2 2.4
January 2 2 14.5 9.7 6.9 16.6 6.9 0.0 0.0 5.5 0.0 2.8 4.1
February 8 8 18.1 5.0 10.2 15.2 5.5 0.0 1.4 5.2 0.3 2.8 0.8

45 Vogell Road, suite 701 | Richmond Hill, Ontario, Canada | L4B 3P6 | TEL: 905-508-3000 | FAX: 905-508-4221