Men's Basketball

{ast=14.0, fgpt3=0.0, dreb=51.0, topg=0.8333333333333334, fgmpm=5.669291338582677, ftptg=0.6, blkpm=1.889763779527559, ftppg=0.8-1.4, ftppm=2.4-3.9, dq=0.0, fgmpg=2.0, topm=2.3622047244094486, blkpg=0.6666666666666666, ftppct=0.6, ato=0.9333333333333333, fgptg3=0.0, fgpt3pct=0.0, stl=5.0, fgpt=50.0, minptg=14.11111111111111, fgp3pm=0.0-0.3, treb=82.0, trebpm=12.913385826771654, trebpg=4.555555555555555, fga=72.0, fgppm=5.7-11.3, ftapm=3.937007874015748, ftmpg=0.8333333333333334, ptspg=4.833333333333333, pfpm=4.724409448818897, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=2.0-4.0, fga3pg=0.1111111111111111, ptspm=13.700787401574804, fgm=36.0, fgp=36-72, ftmpm=2.3622047244094486, fgptg=0.5, fta=25.0, min=254.0, fga3pm=0.31496062992125984, fgp3pg=0.0-0.1, ftapg=1.3888888888888888, pfpg=1.6666666666666667, ga=18-2, fga3=2.0, ftm=15.0, blk=12.0, orebpm=4.881889763779528, stlpm=0.7874015748031497, ftpt=60.0, fgptpct=0.5, ftp=15-25, dqpm=0.0, orebpg=1.7222222222222223, stlpg=0.2777777777777778, gp=18.0, dqpg=0.0, fgp3=0-2, gs=2.0, pts=87.0, fgapm=11.338582677165354, fgm3pg=0.0, drebpm=8.031496062992126, astpm=2.204724409448819, oreb=31.0, astpg=0.7777777777777778, pf=30.0, minpg=14.11111111111111, drebpg=2.8333333333333335, fgapg=4.0, to=15.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=10.0, fgpt3=100.0, dreb=86.0, topg=1.0, fgmpm=6.470588235294118, ftptg=0.44680851063829785, blkpm=1.0588235294117647, ftppg=1.3-2.9, ftppm=2.5-5.5, dq=0.0, fgmpg=3.4375, topm=1.8823529411764706, blkpg=0.5625, ftppct=0.44680851063829785, ato=0.625, fgptg3=1.0, fgpt3pct=1.0, stl=8.0, fgpt=59.13978494623656, minptg=21.25, fgp3pm=0.1-0.1, treb=144.0, trebpm=16.941176470588236, trebpg=9.0, fga=93.0, fgppm=6.5-10.9, ftapm=5.529411764705882, ftmpg=1.3125, ptspg=8.25, pfpm=4.588235294117647, fgm3=1.0, fgm3pm=0.11764705882352941, fgppg=3.4-5.8, fga3pg=0.0625, ptspm=15.529411764705882, fgm=55.0, fgp=55-93, ftmpm=2.4705882352941178, fgptg=0.5913978494623656, fta=47.0, min=340.0, fga3pm=0.11764705882352941, fgp3pg=0.1-0.1, ftapg=2.9375, pfpg=2.4375, ga=16-16, fga3=1.0, ftm=21.0, blk=9.0, ftpt=44.680851063829785, orebpm=6.823529411764706, stlpm=0.9411764705882353, fgptpct=0.5913978494623656, ftp=21-47, dqpm=0.0, orebpg=3.625, stlpg=0.5, gp=16.0, dqpg=0.0, fgp3=1-1, gs=16.0, pts=132.0, fgapm=10.941176470588236, fgm3pg=0.0625, drebpm=10.117647058823529, astpm=1.1764705882352942, oreb=58.0, astpg=0.625, pf=39.0, minpg=21.25, drebpg=5.375, fgapg=5.8125, to=16.0, minpm=40} {ast=22.0, fgpt3=20.833333333333332, dreb=26.0, topg=0.9444444444444444, fgmpm=5.88628762541806, ftptg=0.7142857142857143, blkpm=0.26755852842809363, ftppg=0.6-0.8, ftppm=1.3-1.9, dq=0.0, fgmpg=2.4444444444444446, topm=2.274247491638796, blkpg=0.1111111111111111, ftppct=0.7142857142857143, ato=1.2941176470588236, fgptg3=0.20833333333333331, fgpt3pct=0.20833333333333334, stl=14.0, fgpt=47.82608695652174, minptg=16.61111111111111, fgp3pm=0.7-3.2, treb=55.0, trebpm=7.357859531772576, trebpg=3.0555555555555554, fga=92.0, fgppm=5.9-12.3, ftapm=1.8729096989966556, ftmpg=0.5555555555555556, ptspg=5.722222222222222, pfpm=3.612040133779264, fgm3=5.0, fgm3pm=0.6688963210702341, fgppg=2.4-5.1, fga3pg=1.3333333333333333, ptspm=13.779264214046822, fgm=44.0, fgp=44-92, ftmpm=1.3377926421404682, fgptg=0.4782608695652174, fta=14.0, min=299.0, fga3pm=3.210702341137124, fgp3pg=0.3-1.3, ftapg=0.7777777777777778, pfpg=1.5, ga=18-0, fga3=24.0, ftm=10.0, blk=2.0, orebpm=3.879598662207358, stlpm=1.8729096989966556, ftpt=71.42857142857143, fgptpct=0.4782608695652174, ftp=10-14, dqpm=0.0, orebpg=1.6111111111111112, stlpg=0.7777777777777778, gp=18.0, dqpg=0.0, fgp3=5-24, gs=0.0, pts=103.0, fgapm=12.307692307692308, fgm3pg=0.2777777777777778, drebpm=3.4782608695652173, astpm=2.94314381270903, oreb=29.0, astpg=1.2222222222222223, pf=27.0, minpg=16.61111111111111, drebpg=1.4444444444444444, fgapg=5.111111111111111, to=17.0, minpm=40} {ast=6.0, fgpt3=30.0, dreb=8.0, topg=0.14285714285714285, fgmpm=3.6923076923076925, ftptg=0.75, blkpm=0.0, ftppg=0.2-0.3, ftppm=1.8-2.5, dq=0.0, fgmpg=0.42857142857142855, topm=1.2307692307692308, blkpg=0.0, ftppct=0.75, ato=3.0, fgptg3=0.3, fgpt3pct=0.3, stl=0.0, fgpt=37.5, minptg=4.642857142857143, fgp3pm=1.8-6.2, treb=8.0, trebpm=4.923076923076923, trebpg=0.5714285714285714, fga=16.0, fgppm=3.7-9.8, ftapm=2.4615384615384617, ftmpg=0.21428571428571427, ptspg=1.2857142857142858, pfpm=4.3076923076923075, fgm3=3.0, fgm3pm=1.8461538461538463, fgppg=0.4-1.1, fga3pg=0.7142857142857143, ptspm=11.076923076923077, fgm=6.0, fgp=6-16, ftmpm=1.8461538461538463, fgptg=0.375, fta=4.0, min=65.0, fga3pm=6.153846153846154, fgp3pg=0.2-0.7, ftapg=0.2857142857142857, pfpg=0.5, ga=14-0, fga3=10.0, ftm=3.0, blk=0.0, orebpm=0.0, stlpm=0.0, ftpt=75.0, fgptpct=0.375, ftp=3-4, dqpm=0.0, orebpg=0.0, stlpg=0.0, gp=14.0, dqpg=0.0, fgp3=3-10, gs=0.0, pts=18.0, fgapm=9.846153846153847, fgm3pg=0.21428571428571427, drebpm=4.923076923076923, astpm=3.6923076923076925, oreb=0.0, astpg=0.42857142857142855, pf=7.0, minpg=4.642857142857143, drebpg=0.5714285714285714, fgapg=1.1428571428571428, to=2.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=68.0, fgpt3=32.947976878612714, dreb=66.0, topg=1.9444444444444444, fgmpm=7.923809523809524, ftptg=0.8333333333333333, blkpm=0.0, ftppg=2.8-3.3, ftppm=3.8-4.6, dq=0.0, fgmpg=5.777777777777778, topm=2.6666666666666665, blkpg=0.0, ftppct=0.8333333333333334, ato=1.9428571428571428, fgptg3=0.3294797687861271, fgpt3pct=0.32947976878612717, stl=22.0, fgpt=39.24528301886792, minptg=29.166666666666668, fgp3pm=4.3-13.2, treb=74.0, trebpm=5.6380952380952385, trebpg=4.111111111111111, fga=265.0, fgppm=7.9-20.2, ftapm=4.571428571428571, ftmpg=2.7777777777777777, ptspg=17.5, pfpm=0.6857142857142857, fgm3=57.0, fgm3pm=4.3428571428571425, fgppg=5.8-14.7, fga3pg=9.61111111111111, ptspm=24.0, fgm=104.0, fgp=104-265, ftmpm=3.8095238095238093, fgptg=0.3924528301886792, fta=60.0, min=525.0, fga3pm=13.18095238095238, fgp3pg=3.2-9.6, ftapg=3.3333333333333335, pfpg=0.5, ga=18-17, fga3=173.0, ftm=50.0, blk=0.0, ftpt=83.33333333333333, orebpm=0.6095238095238096, stlpm=1.6761904761904762, fgptpct=0.39245283018867927, ftp=50-60, dqpm=0.0, orebpg=0.4444444444444444, stlpg=1.2222222222222223, gp=18.0, dqpg=0.0, fgp3=57-173, gs=17.0, pts=315.0, fgapm=20.19047619047619, fgm3pg=3.1666666666666665, drebpm=5.0285714285714285, astpm=5.180952380952381, oreb=8.0, astpg=3.7777777777777777, pf=9.0, minpg=29.166666666666668, drebpg=3.6666666666666665, fgapg=14.722222222222221, to=35.0, minpm=40} {ast=4.0, fgpt3=47.05882352941177, dreb=27.0, topg=0.4, fgmpm=5.793103448275862, ftptg=0.75, blkpm=0.5517241379310345, ftppg=0.4-0.5, ftppm=1.7-2.2, dq=0.0, fgmpg=1.4, topm=1.6551724137931034, blkpg=0.13333333333333333, ftppct=0.75, ato=0.6666666666666666, fgptg3=0.4705882352941177, fgpt3pct=0.47058823529411764, stl=4.0, fgpt=47.72727272727273, minptg=9.666666666666666, fgp3pm=2.2-4.7, treb=43.0, trebpm=11.862068965517242, trebpg=2.8666666666666667, fga=44.0, fgppm=5.8-12.1, ftapm=2.206896551724138, ftmpg=0.4, ptspg=3.7333333333333334, pfpm=6.068965517241379, fgm3=8.0, fgm3pm=2.206896551724138, fgppg=1.4-2.9, fga3pg=1.1333333333333333, ptspm=15.448275862068966, fgm=21.0, fgp=21-44, ftmpm=1.6551724137931034, fgptg=0.4772727272727273, fta=8.0, min=145.0, fga3pm=4.689655172413793, fgp3pg=0.5-1.1, ftapg=0.5333333333333333, pfpg=1.4666666666666666, ga=15-0, fga3=17.0, ftm=6.0, blk=2.0, orebpm=4.413793103448276, stlpm=1.103448275862069, ftpt=75.0, fgptpct=0.4772727272727273, ftp=6-8, dqpm=0.0, orebpg=1.0666666666666667, stlpg=0.26666666666666666, gp=15.0, dqpg=0.0, fgp3=8-17, gs=0.0, pts=56.0, fgapm=12.137931034482758, fgm3pg=0.5333333333333333, drebpm=7.448275862068965, astpm=1.103448275862069, oreb=16.0, astpg=0.26666666666666666, pf=22.0, minpg=9.666666666666666, drebpg=1.8, fgapg=2.933333333333333, to=6.0, minpm=40} {ast=46.0, fgpt3=37.2093023255814, dreb=41.0, topg=0.8823529411764706, fgmpm=3.9160839160839163, ftptg=0.736842105263158, blkpm=0.1864801864801865, ftppg=0.8-1.1, ftppm=1.3-1.8, dq=0.0, fgmpg=2.4705882352941178, topm=1.3986013986013985, blkpg=0.11764705882352941, ftppct=0.7368421052631579, ato=3.066666666666667, fgptg3=0.37209302325581395, fgpt3pct=0.37209302325581395, stl=29.0, fgpt=47.19101123595506, minptg=25.235294117647058, fgp3pm=1.5-4.0, treb=53.0, trebpm=4.941724941724941, trebpg=3.1176470588235294, fga=89.0, fgppm=3.9-8.3, ftapm=1.7715617715617715, ftmpg=0.8235294117647058, ptspg=6.705882352941177, pfpm=2.8904428904428903, fgm3=16.0, fgm3pm=1.491841491841492, fgppg=2.5-5.2, fga3pg=2.5294117647058822, ptspm=10.62937062937063, fgm=42.0, fgp=42-89, ftmpm=1.3053613053613053, fgptg=0.4719101123595506, fta=19.0, min=429.0, fga3pm=4.0093240093240095, fgp3pg=0.9-2.5, ftapg=1.1176470588235294, pfpg=1.8235294117647058, ga=17-16, fga3=43.0, ftm=14.0, blk=2.0, orebpm=1.118881118881119, stlpm=2.703962703962704, ftpt=73.6842105263158, fgptpct=0.47191011235955055, ftp=14-19, dqpm=0.0, orebpg=0.7058823529411765, stlpg=1.7058823529411764, gp=17.0, dqpg=0.0, fgp3=16-43, gs=16.0, pts=114.0, fgapm=8.298368298368299, fgm3pg=0.9411764705882353, drebpm=3.8228438228438226, astpm=4.2890442890442895, oreb=12.0, astpg=2.7058823529411766, pf=31.0, minpg=25.235294117647058, drebpg=2.411764705882353, fgapg=5.235294117647059, to=15.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=10.0, fgpt3=50.0, dreb=45.0, topg=1.3333333333333333, fgmpm=6.709677419354839, ftptg=0.627906976744186, blkpm=1.4193548387096775, ftppg=1.5-2.4, ftppm=3.5-5.5, dq=0.0, fgmpg=2.888888888888889, topm=3.096774193548387, blkpg=0.6111111111111112, ftppct=0.627906976744186, ato=0.4166666666666667, fgptg3=0.5, fgpt3pct=0.5, stl=7.0, fgpt=48.148148148148145, minptg=17.22222222222222, fgp3pm=2.3-4.6, treb=71.0, trebpm=9.161290322580646, trebpg=3.9444444444444446, fga=108.0, fgppm=6.7-13.9, ftapm=5.548387096774194, ftmpg=1.5, ptspg=8.277777777777779, pfpm=2.7096774193548385, fgm3=18.0, fgm3pm=2.3225806451612905, fgppg=2.9-6.0, fga3pg=2.0, ptspm=19.225806451612904, fgm=52.0, fgp=52-108, ftmpm=3.4838709677419355, fgptg=0.48148148148148145, fta=43.0, min=310.0, fga3pm=4.645161290322581, fgp3pg=1.0-2.0, ftapg=2.388888888888889, pfpg=1.1666666666666667, ga=18-0, fga3=36.0, ftm=27.0, blk=11.0, ftpt=62.7906976744186, orebpm=3.3548387096774195, stlpm=0.9032258064516129, fgptpct=0.48148148148148145, ftp=27-43, dqpm=0.0, orebpg=1.4444444444444444, stlpg=0.3888888888888889, gp=18.0, dqpg=0.0, fgp3=18-36, gs=0.0, pts=149.0, fgapm=13.935483870967742, fgm3pg=1.0, drebpm=5.806451612903226, astpm=1.2903225806451613, oreb=26.0, astpg=0.5555555555555556, pf=21.0, minpg=17.22222222222222, drebpg=2.5, fgapg=6.0, to=24.0, minpm=40} {ast=62.0, fgpt3=45.348837209302324, dreb=48.0, topg=1.6111111111111112, fgmpm=7.848101265822785, ftptg=0.7916666666666667, blkpm=0.08438818565400844, ftppg=3.2-4.0, ftppm=4.8-6.1, dq=0.0, fgmpg=5.166666666666667, topm=2.4472573839662446, blkpg=0.05555555555555555, ftppct=0.7916666666666666, ato=2.1379310344827585, fgptg3=0.45348837209302323, fgpt3pct=0.45348837209302323, stl=18.0, fgpt=47.69230769230769, minptg=26.333333333333332, fgp3pm=3.3-7.3, treb=59.0, trebpm=4.9789029535864975, trebpg=3.2777777777777777, fga=195.0, fgppm=7.8-16.5, ftapm=6.075949367088608, ftmpg=3.1666666666666665, ptspg=15.666666666666666, pfpm=1.518987341772152, fgm3=39.0, fgm3pm=3.2911392405063293, fgppg=5.2-10.8, fga3pg=4.777777777777778, ptspm=23.79746835443038, fgm=93.0, fgp=93-195, ftmpm=4.810126582278481, fgptg=0.47692307692307695, fta=72.0, min=474.0, fga3pm=7.257383966244726, fgp3pg=2.2-4.8, ftapg=4.0, pfpg=1.0, ga=18-18, fga3=86.0, ftm=57.0, blk=1.0, ftpt=79.16666666666667, orebpm=0.9282700421940928, stlpm=1.518987341772152, fgptpct=0.47692307692307695, ftp=57-72, dqpm=0.0, orebpg=0.6111111111111112, stlpg=1.0, gp=18.0, dqpg=0.0, fgp3=39-86, gs=18.0, pts=282.0, fgapm=16.455696202531644, fgm3pg=2.1666666666666665, drebpm=4.050632911392405, astpm=5.232067510548523, oreb=11.0, astpg=3.4444444444444446, pf=18.0, minpg=26.333333333333332, drebpg=2.6666666666666665, fgapg=10.833333333333334, to=29.0, minpm=40} {ast=29.0, fgpt3=35.294117647058826, dreb=52.0, topg=1.2222222222222223, fgmpm=10.157068062827225, ftptg=0.8611111111111112, blkpm=1.5706806282722514, ftppg=1.7-2.0, ftppm=3.2-3.8, dq=0.0, fgmpg=5.388888888888889, topm=2.303664921465969, blkpg=0.8333333333333334, ftppct=0.8611111111111112, ato=1.3181818181818181, fgptg3=0.35294117647058826, fgpt3pct=0.35294117647058826, stl=9.0, fgpt=52.432432432432435, minptg=21.22222222222222, fgp3pm=0.6-1.8, treb=76.0, trebpm=7.958115183246074, trebpg=4.222222222222222, fga=185.0, fgppm=10.2-19.4, ftapm=3.769633507853403, ftmpg=1.7222222222222223, ptspg=12.833333333333334, pfpm=3.4554973821989527, fgm3=6.0, fgm3pm=0.6282722513089005, fgppg=5.4-10.3, fga3pg=0.9444444444444444, ptspm=24.18848167539267, fgm=97.0, fgp=97-185, ftmpm=3.2460732984293195, fgptg=0.5243243243243243, fta=36.0, min=382.0, fga3pm=1.780104712041885, fgp3pg=0.3-0.9, ftapg=2.0, pfpg=1.8333333333333333, ga=18-18, fga3=17.0, ftm=31.0, blk=15.0, ftpt=86.11111111111111, orebpm=2.513089005235602, stlpm=0.9424083769633508, fgptpct=0.5243243243243243, ftp=31-36, dqpm=0.0, orebpg=1.3333333333333333, stlpg=0.5, gp=18.0, dqpg=0.0, fgp3=6-17, gs=18.0, pts=231.0, fgapm=19.3717277486911, fgm3pg=0.3333333333333333, drebpm=5.445026178010472, astpm=3.0366492146596857, oreb=24.0, astpg=1.6111111111111112, pf=33.0, minpg=21.22222222222222, drebpg=2.888888888888889, fgapg=10.277777777777779, to=22.0, minpm=40} {ast=21.0, fgpt3=37.5, dreb=47.0, topg=1.7222222222222223, fgmpm=7.586206896551724, ftptg=0.8421052631578948, blkpm=1.6091954022988506, ftppg=0.9-1.1, ftppm=1.8-2.2, dq=0.0, fgmpg=3.6666666666666665, topm=3.5632183908045976, blkpg=0.7777777777777778, ftppct=0.8421052631578947, ato=0.6774193548387096, fgptg3=0.375, fgpt3pct=0.375, stl=12.0, fgpt=48.529411764705884, minptg=19.333333333333332, fgp3pm=2.4-6.4, treb=78.0, trebpm=8.96551724137931, trebpg=4.333333333333333, fga=136.0, fgppm=7.6-15.6, ftapm=2.1839080459770117, ftmpg=0.8888888888888888, ptspg=9.38888888888889, pfpm=4.252873563218391, fgm3=21.0, fgm3pm=2.413793103448276, fgppg=3.7-7.6, fga3pg=3.111111111111111, ptspm=19.42528735632184, fgm=66.0, fgp=66-136, ftmpm=1.839080459770115, fgptg=0.4852941176470588, fta=19.0, min=348.0, fga3pm=6.436781609195402, fgp3pg=1.2-3.1, ftapg=1.0555555555555556, pfpg=2.0555555555555554, ga=18-3, fga3=56.0, ftm=16.0, blk=14.0, orebpm=3.5632183908045976, stlpm=1.3793103448275863, ftpt=84.21052631578948, fgptpct=0.4852941176470588, ftp=16-19, dqpm=0.0, orebpg=1.7222222222222223, stlpg=0.6666666666666666, gp=18.0, dqpg=0.0, fgp3=21-56, gs=3.0, pts=169.0, fgapm=15.632183908045977, fgm3pg=1.1666666666666667, drebpm=5.402298850574713, astpm=2.413793103448276, oreb=31.0, astpg=1.1666666666666667, pf=37.0, minpg=19.333333333333332, drebpg=2.611111111111111, fgapg=7.555555555555555, to=31.0, minpm=40} {ast=78.0, fgpt3=null, dreb=168.0, topg=2.45, fgmpm=5.181347150259067, ftptg=0.39473684210526316, blkpm=0.20725388601036268, ftppg=0.8-1.9, ftppm=1.0-2.6, dq=0.0, fgmpg=3.75, topm=3.385146804835924, blkpg=0.15, ftppct=0.39473684210526316, ato=1.5918367346938775, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=15.0, fgpt=55.14705882352941, minptg=28.95, fgp3pm=0.0-0.0, treb=253.0, trebpm=17.478411053540587, trebpg=12.65, fga=136.0, fgppm=5.2-9.4, ftapm=2.6252158894645943, ftmpg=0.75, ptspg=8.25, pfpm=2.970639032815199, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=3.8-6.8, fga3pg=0.0, ptspm=11.398963730569948, fgm=75.0, fgp=75-136, ftmpm=1.0362694300518134, fgptg=0.5514705882352942, fta=38.0, min=579.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=1.9, pfpg=2.15, ga=20-20, fga3=0.0, ftm=15.0, blk=3.0, ftpt=39.473684210526315, orebpm=5.872193436960276, stlpm=1.0362694300518134, fgptpct=0.5514705882352942, ftp=15-38, dqpm=0.0, orebpg=4.25, stlpg=0.75, gp=20.0, dqpg=0.0, fgp3=0-0, gs=20.0, pts=165.0, fgapm=9.395509499136443, fgm3pg=0.0, drebpm=11.606217616580311, astpm=5.38860103626943, oreb=85.0, astpg=3.9, pf=43.0, minpg=28.95, drebpg=8.4, fgapg=6.8, to=49.0, minpm=40} {ast=15.0, fgpt3=37.362637362637365, dreb=22.0, topg=0.75, fgmpm=4.007285974499089, ftptg=0.8928571428571429, blkpm=0.29143897996357016, ftppg=1.2-1.4, ftppm=1.8-2.0, dq=2.0, fgmpg=2.75, topm=1.092896174863388, blkpg=0.2, ftppct=0.8928571428571429, ato=1.0, fgptg3=0.37362637362637363, fgpt3pct=0.37362637362637363, stl=15.0, fgpt=42.63565891472868, minptg=27.45, fgp3pm=2.5-6.6, treb=34.0, trebpm=2.477231329690346, trebpg=1.7, fga=129.0, fgppm=4.0-9.4, ftapm=2.040072859744991, ftmpg=1.25, ptspg=8.45, pfpm=4.371584699453552, fgm3=34.0, fgm3pm=2.477231329690346, fgppg=2.8-6.5, fga3pg=4.55, ptspm=12.313296903460838, fgm=55.0, fgp=55-129, ftmpm=1.8214936247723132, fgptg=0.4263565891472868, fta=28.0, min=549.0, fga3pm=6.63023679417122, fgp3pg=1.7-4.5, ftapg=1.4, pfpg=3.0, ga=20-18, fga3=91.0, ftm=25.0, blk=4.0, ftpt=89.28571428571429, orebpm=0.8743169398907104, stlpm=1.092896174863388, fgptpct=0.4263565891472868, ftp=25-28, dqpm=0.14571948998178508, orebpg=0.6, stlpg=0.75, gp=20.0, dqpg=0.1, fgp3=34-91, gs=18.0, pts=169.0, fgapm=9.398907103825136, fgm3pg=1.7, drebpm=1.6029143897996356, astpm=1.092896174863388, oreb=12.0, astpg=0.75, pf=60.0, minpg=27.45, drebpg=1.1, fgapg=6.45, to=15.0, minpm=40} {ast=8.0, fgpt3=null, dreb=48.0, topg=0.95, fgmpm=4.761904761904762, ftptg=0.68, blkpm=2.6666666666666665, ftppg=0.8-1.2, ftppm=3.2-4.8, dq=0.0, fgmpg=1.25, topm=3.619047619047619, blkpg=0.7, ftppct=0.68, ato=0.42105263157894735, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=6.0, fgpt=54.34782608695652, minptg=10.5, fgp3pm=0.0-0.0, treb=87.0, trebpm=16.571428571428573, trebpg=4.35, fga=46.0, fgppm=4.8-8.8, ftapm=4.761904761904762, ftmpg=0.85, ptspg=3.35, pfpm=5.904761904761905, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.2-2.3, fga3pg=0.0, ptspm=12.761904761904763, fgm=25.0, fgp=25-46, ftmpm=3.238095238095238, fgptg=0.5434782608695652, fta=25.0, min=210.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=1.25, pfpg=1.55, ga=20-0, fga3=0.0, ftm=17.0, blk=14.0, orebpm=7.428571428571429, stlpm=1.1428571428571428, ftpt=68.0, fgptpct=0.5434782608695652, ftp=17-25, dqpm=0.0, orebpg=1.95, stlpg=0.3, gp=20.0, dqpg=0.0, fgp3=0-0, gs=0.0, pts=67.0, fgapm=8.761904761904763, fgm3pg=0.0, drebpm=9.142857142857142, astpm=1.5238095238095237, oreb=39.0, astpg=0.4, pf=31.0, minpg=10.5, drebpg=2.4, fgapg=2.3, to=19.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=85.0, fgpt3=37.264150943396224, dreb=76.0, topg=2.55, fgmpm=10.824261275272162, ftptg=0.9333333333333332, blkpm=0.06220839813374806, ftppg=3.5-3.8, ftppm=4.4-4.7, dq=0.0, fgmpg=8.7, topm=3.172628304821151, blkpg=0.05, ftppct=0.9333333333333333, ato=1.6666666666666667, fgptg3=0.37264150943396224, fgpt3pct=0.37264150943396224, stl=25.0, fgpt=47.28260869565217, minptg=32.15, fgp3pm=4.9-13.2, treb=84.0, trebpm=5.2255054432348365, trebpg=4.2, fga=368.0, fgppm=10.8-22.9, ftapm=4.665629860031104, ftmpg=3.5, ptspg=24.85, pfpm=1.181959564541213, fgm3=79.0, fgm3pm=4.914463452566096, fgppg=8.7-18.4, fga3pg=10.6, ptspm=30.917573872472783, fgm=174.0, fgp=174-368, ftmpm=4.354587869362364, fgptg=0.47282608695652173, fta=75.0, min=643.0, fga3pm=13.188180404354588, fgp3pg=4.0-10.6, ftapg=3.75, pfpg=0.95, ga=20-20, fga3=212.0, ftm=70.0, blk=1.0, ftpt=93.33333333333333, orebpm=0.4976671850699845, stlpm=1.5552099533437014, fgptpct=0.47282608695652173, ftp=70-75, dqpm=0.0, orebpg=0.4, stlpg=1.25, gp=20.0, dqpg=0.0, fgp3=79-212, gs=20.0, pts=497.0, fgapm=22.892690513219286, fgm3pg=3.95, drebpm=4.727838258164852, astpm=5.287713841368585, oreb=8.0, astpg=4.25, pf=19.0, minpg=32.15, drebpg=3.8, fgapg=18.4, to=51.0, minpm=40} {ast=2.0, fgpt3=34.78260869565217, dreb=8.0, topg=0.15789473684210525, fgmpm=3.1746031746031744, ftptg=null, blkpm=0.0, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, dq=0.0, fgmpg=0.5263157894736842, topm=0.9523809523809523, blkpg=0.0, ftppct=null, ato=0.6666666666666666, fgptg3=0.34782608695652173, fgpt3pct=0.34782608695652173, stl=1.0, fgpt=32.25806451612903, minptg=6.631578947368421, fgp3pm=2.5-7.3, treb=9.0, trebpm=2.857142857142857, trebpg=0.47368421052631576, fga=31.0, fgppm=3.2-9.8, ftapm=0.0, ftmpg=0.0, ptspg=1.4736842105263157, pfpm=3.1746031746031744, fgm3=8.0, fgm3pm=2.5396825396825395, fgppg=0.5-1.6, fga3pg=1.2105263157894737, ptspm=8.88888888888889, fgm=10.0, fgp=10-31, ftmpm=0.0, fgptg=0.3225806451612903, fta=0.0, min=126.0, fga3pm=7.301587301587301, fgp3pg=0.4-1.2, ftapg=0.0, pfpg=0.5263157894736842, ga=19-0, fga3=23.0, ftm=0.0, blk=0.0, orebpm=0.31746031746031744, stlpm=0.31746031746031744, ftpt=null, fgptpct=0.3225806451612903, ftp=0-0, dqpm=0.0, orebpg=0.05263157894736842, stlpg=0.05263157894736842, gp=19.0, dqpg=0.0, fgp3=8-23, gs=0.0, pts=28.0, fgapm=9.841269841269842, fgm3pg=0.42105263157894735, drebpm=2.5396825396825395, astpm=0.6349206349206349, oreb=1.0, astpg=0.10526315789473684, pf=10.0, minpg=6.631578947368421, drebpg=0.42105263157894735, fgapg=1.631578947368421, to=3.0, minpm=40} {ast=20.0, fgpt3=39.02439024390244, dreb=43.0, topg=1.1111111111111112, fgmpm=7.0588235294117645, ftptg=0.8490566037735848, blkpm=0.3069053708439898, ftppg=2.5-2.9, ftppm=4.6-5.4, dq=0.0, fgmpg=3.8333333333333335, topm=2.0460358056265986, blkpg=0.16666666666666666, ftppct=0.8490566037735849, ato=1.0, fgptg3=0.3902439024390244, fgpt3pct=0.3902439024390244, stl=19.0, fgpt=50.36496350364963, minptg=21.72222222222222, fgp3pm=1.6-4.2, treb=70.0, trebpm=7.161125319693094, trebpg=3.888888888888889, fga=137.0, fgppm=7.1-14.0, ftapm=5.421994884910486, ftmpg=2.5, ptspg=11.055555555555555, pfpm=4.092071611253197, fgm3=16.0, fgm3pm=1.6368286445012787, fgppg=3.8-7.6, fga3pg=2.2777777777777777, ptspm=20.358056265984654, fgm=69.0, fgp=69-137, ftmpm=4.603580562659847, fgptg=0.5036496350364963, fta=53.0, min=391.0, fga3pm=4.194373401534527, fgp3pg=0.9-2.3, ftapg=2.9444444444444446, pfpg=2.2222222222222223, ga=18-0, fga3=41.0, ftm=45.0, blk=3.0, ftpt=84.90566037735849, orebpm=2.762148337595908, stlpm=1.9437340153452685, fgptpct=0.5036496350364964, ftp=45-53, dqpm=0.0, orebpg=1.5, stlpg=1.0555555555555556, gp=18.0, dqpg=0.0, fgp3=16-41, gs=0.0, pts=199.0, fgapm=14.0153452685422, fgm3pg=0.8888888888888888, drebpm=4.398976982097187, astpm=2.0460358056265986, oreb=27.0, astpg=1.1111111111111112, pf=40.0, minpg=21.72222222222222, drebpg=2.388888888888889, fgapg=7.611111111111111, to=20.0, minpm=40} {ast=34.0, fgpt3=33.333333333333336, dreb=64.0, topg=2.1, fgmpm=8.820960698689957, ftptg=0.7079646017699115, blkpm=0.34934497816593885, ftppg=4.0-5.7, ftppm=7.0-9.9, dq=1.0, fgmpg=5.05, topm=3.668122270742358, blkpg=0.2, ftppct=0.7079646017699115, ato=0.8095238095238095, fgptg3=0.33333333333333337, fgpt3pct=0.3333333333333333, stl=41.0, fgpt=48.55769230769231, minptg=22.9, fgp3pm=1.8-5.5, treb=89.0, trebpm=7.77292576419214, trebpg=4.45, fga=208.0, fgppm=8.8-18.2, ftapm=9.868995633187772, ftmpg=4.0, ptspg=15.15, pfpm=3.8427947598253276, fgm3=21.0, fgm3pm=1.834061135371179, fgppg=5.0-10.4, fga3pg=3.15, ptspm=26.46288209606987, fgm=101.0, fgp=101-208, ftmpm=6.986899563318778, fgptg=0.4855769230769231, fta=113.0, min=458.0, fga3pm=5.502183406113537, fgp3pg=1.1-3.1, ftapg=5.65, pfpg=2.2, ga=20-9, fga3=63.0, ftm=80.0, blk=4.0, ftpt=70.79646017699115, orebpm=2.183406113537118, stlpm=3.5807860262008733, fgptpct=0.4855769230769231, ftp=80-113, dqpm=0.08733624454148471, orebpg=1.25, stlpg=2.05, gp=20.0, dqpg=0.05, fgp3=21-63, gs=9.0, pts=303.0, fgapm=18.16593886462882, fgm3pg=1.05, drebpm=5.5895196506550215, astpm=2.96943231441048, oreb=25.0, astpg=1.7, pf=44.0, minpg=22.9, drebpg=3.2, fgapg=10.4, to=42.0, minpm=40} {ast=4.0, fgpt3=0.0, dreb=17.0, topg=0.3333333333333333, fgmpm=3.711340206185567, ftptg=0.4615384615384615, blkpm=0.0, ftppg=0.3-0.7, ftppm=2.5-5.4, dq=0.0, fgmpg=0.5, topm=2.4742268041237114, blkpg=0.0, ftppct=0.46153846153846156, ato=0.6666666666666666, fgptg3=0.0, fgpt3pct=0.0, stl=3.0, fgpt=36.0, minptg=5.388888888888889, fgp3pm=0.0-4.5, treb=28.0, trebpm=11.54639175257732, trebpg=1.5555555555555556, fga=25.0, fgppm=3.7-10.3, ftapm=5.360824742268041, ftmpg=0.3333333333333333, ptspg=1.3333333333333333, pfpm=5.77319587628866, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=0.5-1.4, fga3pg=0.6111111111111112, ptspm=9.896907216494846, fgm=9.0, fgp=9-25, ftmpm=2.4742268041237114, fgptg=0.36, fta=13.0, min=97.0, fga3pm=4.536082474226804, fgp3pg=0.0-0.6, ftapg=0.7222222222222222, pfpg=0.7777777777777778, ga=18-0, fga3=11.0, ftm=6.0, blk=0.0, orebpm=4.536082474226804, stlpm=1.2371134020618557, ftpt=46.15384615384615, fgptpct=0.36, ftp=6-13, dqpm=0.0, orebpg=0.6111111111111112, stlpg=0.16666666666666666, gp=18.0, dqpg=0.0, fgp3=0-11, gs=0.0, pts=24.0, fgapm=10.309278350515465, fgm3pg=0.0, drebpm=7.010309278350515, astpm=1.6494845360824741, oreb=11.0, astpg=0.2222222222222222, pf=14.0, minpg=5.388888888888889, drebpg=0.9444444444444444, fgapg=1.3888888888888888, to=6.0, minpm=40} {ast=0.0, fgpt3=0.0, dreb=1.0, topg=0.0, fgmpm=0.0, ftptg=null, blkpm=0.0, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, dq=0.0, fgmpg=0.0, topm=0.0, blkpg=0.0, ftppct=null, ato=null, fgptg3=0.0, fgpt3pct=0.0, stl=0.0, minptg=1.9, fgpt=0.0, fgp3pm=0.0-2.1, treb=1.0, trebpm=2.1052631578947367, trebpg=0.1, fga=1.0, fgppm=0.0-2.1, ftapm=0.0, ftmpg=0.0, ptspg=0.0, pfpm=4.2105263157894735, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=0.0-0.1, fga3pg=0.1, ptspm=0.0, fgm=0.0, fgp=0-1, ftmpm=0.0, fgptg=0.0, fta=0.0, min=19.0, fga3pm=2.1052631578947367, fgp3pg=0.0-0.1, ftapg=0.0, pfpg=0.2, ga=10-0, fga3=1.0, ftm=0.0, blk=0.0, orebpm=0.0, stlpm=0.0, ftpt=null, ftp=0-0, fgptpct=0.0, dqpm=0.0, orebpg=0.0, stlpg=0.0, gp=10.0, dqpg=0.0, fgp3=0-1, gs=0.0, pts=0.0, fgapm=2.1052631578947367, fgm3pg=0.0, drebpm=2.1052631578947367, astpm=0.0, oreb=0.0, astpg=0.0, pf=2.0, minpg=1.9, drebpg=0.1, fgapg=0.1, to=0.0, minpm=40}

Dominick Oliveri #0 F Victoria

gp 8
pts/g 11.5
fg % 48.6
3pt % -
ft % 46.8
reb/g 14.4
a/g 1.5
Recent Games
Jan 24 Thompson Rivers W, 66-62
Jan 25 Thompson Rivers W, 73-71
Jan 31 Manitoba W, 82-74
Feb 1 Manitoba L, 91-83
Feb 7 at Trinity Western W, 73-65
Feb 8 at Trinity Western W, 91-82
Statistics category Overall
Games 8 548th
Games started 8 247th
Minutes 225 396th
Minutes per game 28.1 -
FG 35-72 324th
FG Pct 48.6 -
3PT 0-0 653rd
3PT Pct - -
FT 22-47 221st
FT Pct 46.8 -
Off rebounds 40 53rd
Def rebounds 75 91st
Total rebounds 115 68th
Rebounds per game 14.4 -
Personal fouls 13 169th
Disqualifications 0 214th
Assists 12 354th
Turnovers 19 310th
Assist to turnover ratio 0.6 -
Steals 4 433rd
Blocks 7 115th
Points 92 329th
Points per game 11.5 -
Points per 40 min 16.4 190th
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 4 # vs. Regina L, 82-75 - - - - - - - - -
Oct 5 # vs. Carleton L, 73-59 - - - - - - - - -
Oct 6 # vs. Calgary L, 69-59 - - - - - - - - -
Oct 25 # UFV W, 92-75 - - - - - - - - -
Oct 26 # UFV L, 83-73 - - - - - - - - -
Nov 1 at UNBC L, 88-81 1 25 2-6 33.3 0-0 - 5-12 41.7 9
Nov 2 at UNBC W, 83-60 1 31 5-7 71.4 0-0 - 1-1 100.0 11
Nov 15 Alberta L, 69-50 1 29 3-9 33.3 0-0 - 3-4 75.0 9
Nov 16 Alberta W, 64-55 1 33 5-11 45.5 0-0 - 7-14 50.0 17
Nov 22 Brandon W, 86-59 1 19 3-7 42.9 0-0 - 1-2 50.0 7
Nov 23 Brandon W, 85-62 1 35 6-11 54.5 0-0 - 2-6 33.3 14
Nov 29 at Mount Royal W, 95-75 1 28 6-11 54.5 0-0 - 2-5 40.0 14
Nov 30 at Mount Royal W, 95-93 1 25 5-10 50.0 0-0 - 1-3 33.3 11
Dec 28 # MacEwan W, 71-57 - - - - - - - - -
Dec 29 # MacEwan W, 81-72 - - - - - - - - -
Jan 3 UBC Okanagan W, 91-64 - - - - - - - - -
Jan 4 UBC Okanagan W, 95-51 - - - - - - - - -
Jan 10 at Saskatchewan L, 78-71 - - - - - - - - -
Jan 11 at Saskatchewan W, 94-74 - - - - - - - - -
Jan 16 at UBC W, 82-73 - - - - - - - - -
Jan 18 UBC L, 87-77 - - - - - - - - -
Jan 24 Thompson Rivers W, 66-62 - - - - - - - - -
Jan 25 Thompson Rivers W, 73-71 - - - - - - - - -
Jan 31 Manitoba W, 82-74 - - - - - - - - -
Feb 1 Manitoba L, 91-83 - - - - - - - - -
Feb 7 at Trinity Western W, 73-65 - - - - - - - - -
Feb 8 at Trinity Western W, 91-82 - - - - - - - - -
# Stats don't count towards season totals
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 4 # vs. Regina L, 82-75 - - - - - - - - - - - -
Oct 5 # vs. Carleton L, 73-59 - - - - - - - - - - - -
Oct 6 # vs. Calgary L, 69-59 - - - - - - - - - - - -
Oct 25 # UFV W, 92-75 - - - - - - - - - - - -
Oct 26 # UFV L, 83-73 - - - - - - - - - - - -
Nov 1 at UNBC L, 88-81 1 25 4 12 16 0 3 0.0 0 1 1 0
Nov 2 at UNBC W, 83-60 1 31 5 6 11 2 3 0.7 0 2 1 0
Nov 15 Alberta L, 69-50 1 29 6 5 11 0 0 - 1 0 2 0
Nov 16 Alberta W, 64-55 1 33 6 9 15 1 2 0.5 0 1 1 0
Nov 22 Brandon W, 86-59 1 19 5 10 15 0 2 0.0 0 0 4 0
Nov 23 Brandon W, 85-62 1 35 4 15 19 3 3 1.0 1 2 0 0
Nov 29 at Mount Royal W, 95-75 1 28 7 9 16 3 3 1.0 2 0 1 0
Nov 30 at Mount Royal W, 95-93 1 25 3 9 12 3 3 1.0 0 1 3 0
Dec 28 # MacEwan W, 71-57 - - - - - - - - - - - -
Dec 29 # MacEwan W, 81-72 - - - - - - - - - - - -
Jan 3 UBC Okanagan W, 91-64 - - - - - - - - - - - -
Jan 4 UBC Okanagan W, 95-51 - - - - - - - - - - - -
Jan 10 at Saskatchewan L, 78-71 - - - - - - - - - - - -
Jan 11 at Saskatchewan W, 94-74 - - - - - - - - - - - -
Jan 16 at UBC W, 82-73 - - - - - - - - - - - -
Jan 18 UBC L, 87-77 - - - - - - - - - - - -
Jan 24 Thompson Rivers W, 66-62 - - - - - - - - - - - -
Jan 25 Thompson Rivers W, 73-71 - - - - - - - - - - - -
Jan 31 Manitoba W, 82-74 - - - - - - - - - - - -
Feb 1 Manitoba L, 91-83 - - - - - - - - - - - -
Feb 7 at Trinity Western W, 73-65 - - - - - - - - - - - -
Feb 8 at Trinity Western W, 91-82 - - - - - - - - - - - -
# Stats don't count towards season totals
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 8 8 28.1 4.4-9.0 48.6 0.0-0.0 - 2.8-5.9 46.8 11.5
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Home 4 4 29.0 4.2-9.5 44.7 0.0-0.0 - 3.2-6.5 50.0 11.8
Away 4 4 27.3 4.5-8.5 52.9 0.0-0.0 - 2.2-5.2 42.9 11.3
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Wins 6 6 28.5 5.0-9.5 52.6 0.0-0.0 - 2.3-5.2 45.2 12.3
Losses 2 2 27.0 2.5-7.5 33.3 0.0-0.0 - 4.0-8.0 50.0 9.0
 
-
November 8 8 28.1 4.4-9.0 48.6 0.0-0.0 - 2.8-5.9 46.8 11.5
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 8 8 225 35-72 48.6 0-0 - 22-47 46.8 92
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
 
-
Home 4 4 116 17-38 44.7 0-0 - 13-26 50.0 47
Away 4 4 109 18-34 52.9 0-0 - 9-21 42.9 45
Neutral - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
 
-
Wins 6 6 171 30-57 52.6 0-0 - 14-31 45.2 74
Losses 2 2 54 5-15 33.3 0-0 - 8-16 50.0 18
 
-
November 8 8 225 35-72 48.6 0-0 - 22-47 46.8 92
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 8 8 28.1 6.2-12.8 48.6 0.0-0.0 - 3.9-8.4 46.8 16.4
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Home 4 4 29.0 5.9-13.1 44.7 0.0-0.0 - 4.5-9.0 50.0 16.2
Away 4 4 27.3 6.6-12.5 52.9 0.0-0.0 - 3.3-7.7 42.9 16.5
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Wins 6 6 28.5 7.0-13.3 52.6 0.0-0.0 - 3.3-7.3 45.2 17.3
Losses 2 2 27.0 3.7-11.1 33.3 0.0-0.0 - 5.9-11.9 50.0 13.3
 
-
November 8 8 28.1 6.2-12.8 48.6 0.0-0.0 - 3.9-8.4 46.8 16.4
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 8 8 28.1 5.0 9.4 14.4 1.6 0.0 1.5 2.4 0.6 0.5 0.9
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 4 4 29.0 5.3 9.8 15.0 1.8 0.0 1.0 1.8 0.6 0.5 0.8
Away 4 4 27.3 4.8 9.0 13.8 1.5 0.0 2.0 3.0 0.7 0.5 1.0
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 6 6 28.5 5.0 9.7 14.7 1.7 0.0 2.0 2.7 0.8 0.5 1.0
Losses 2 2 27.0 5.0 8.5 13.5 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5
 
-
November 8 8 28.1 5.0 9.4 14.4 1.6 0.0 1.5 2.4 0.6 0.5 0.9
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 8 8 225 40 75 115 13 0 12 19 0.6 4 7
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 4 4 116 21 39 60 7 0 4 7 0.6 2 3
Away 4 4 109 19 36 55 6 0 8 12 0.7 2 4
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 6 6 171 30 58 88 10 0 12 16 0.8 3 6
Losses 2 2 54 10 17 27 3 0 0 3 0.0 1 1
 
-
November 8 8 225 40 75 115 13 0 12 19 0.6 4 7
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 8 8 28.1 7.1 13.3 20.4 2.3 0.0 2.1 3.4 0.6 0.7 1.2
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 4 4 29.0 7.2 13.4 20.7 2.4 0.0 1.4 2.4 0.6 0.7 1.0
Away 4 4 27.3 7.0 13.2 20.2 2.2 0.0 2.9 4.4 0.7 0.7 1.5
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 6 6 28.5 7.0 13.6 20.6 2.3 0.0 2.8 3.7 0.8 0.7 1.4
Losses 2 2 27.0 7.4 12.6 20.0 2.2 0.0 0.0 2.2 0.0 0.7 0.7
 
-
November 8 8 28.1 7.1 13.3 20.4 2.3 0.0 2.1 3.4 0.6 0.7 1.2

45 Vogell Road, suite 701 | Richmond Hill, Ontario, Canada | L4B 3P6 | TEL: 905-508-3000 | FAX: 905-508-4221