Men's Basketball

{ast=20.0, fgpt3=27.77777777777778, dreb=25.0, topg=1.0, fgmpm=1.7647058823529411, ftptg=0.75, blkpm=0.19607843137254902, ftppg=0.4-0.6, ftppm=1.2-1.6, dq=1.0, fgmpg=0.6428571428571429, topm=2.7450980392156863, blkpg=0.07142857142857142, ftppct=0.75, ato=1.4285714285714286, fgptg3=0.2777777777777778, fgpt3pct=0.2777777777777778, stl=7.0, minptg=14.571428571428571, fgpt=26.470588235294116, fgp3pm=1.0-3.5, treb=30.0, trebpm=5.882352941176471, trebpg=2.142857142857143, fga=34.0, fgppm=1.8-6.7, ftapm=1.5686274509803921, ftmpg=0.42857142857142855, ptspg=2.0714285714285716, pfpm=3.3333333333333335, fgm3=5.0, fgm3pm=0.9803921568627451, fgppg=0.6-2.4, fga3pg=1.2857142857142858, ptspm=5.686274509803922, fgm=9.0, fgp=9-34, ftmpm=1.1764705882352942, fgptg=0.2647058823529412, fta=8.0, min=204.0, fga3pm=3.5294117647058822, fgp3pg=0.4-1.3, ftapg=0.5714285714285714, pfpg=1.2142857142857142, ga=14-6, fga3=18.0, ftm=6.0, blk=1.0, orebpm=0.9803921568627451, stlpm=1.3725490196078431, ftpt=75.0, ftp=6-8, fgptpct=0.2647058823529412, dqpm=0.19607843137254902, orebpg=0.35714285714285715, stlpg=0.5, gp=14.0, dqpg=0.07142857142857142, fgp3=5-18, gs=6.0, pts=29.0, fgapm=6.666666666666667, fgm3pg=0.35714285714285715, drebpm=4.901960784313726, astpm=3.9215686274509802, oreb=5.0, astpg=1.4285714285714286, pf=17.0, minpg=14.571428571428571, drebpg=1.7857142857142858, fgapg=2.4285714285714284, to=14.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=6.0, fgpt3=20.0, dreb=20.0, topg=0.4666666666666667, fgmpm=2.5, ftptg=0.0, blkpm=0.4166666666666667, ftppg=0.0-0.1, ftppm=0.0-0.8, dq=0.0, fgmpg=0.4, topm=2.9166666666666665, blkpg=0.06666666666666667, ftppct=0.0, ato=0.8571428571428571, fgptg3=0.2, fgpt3pct=0.2, stl=1.0, minptg=6.4, fgpt=23.076923076923077, fgp3pm=1.2-6.2, treb=23.0, trebpm=9.583333333333334, trebpg=1.5333333333333334, fga=26.0, fgppm=2.5-10.8, ftapm=0.8333333333333334, ftmpg=0.0, ptspg=1.0, pfpm=6.25, fgm3=3.0, fgm3pm=1.25, fgppg=0.4-1.7, fga3pg=1.0, ptspm=6.25, fgm=6.0, fgp=6-26, ftmpm=0.0, fgptg=0.23076923076923075, fta=2.0, min=96.0, fga3pm=6.25, fgp3pg=0.2-1.0, ftapg=0.13333333333333333, pfpg=1.0, ga=15-0, fga3=15.0, ftm=0.0, blk=1.0, orebpm=1.25, stlpm=0.4166666666666667, ftpt=0.0, ftp=0-2, fgptpct=0.23076923076923078, dqpm=0.0, orebpg=0.2, stlpg=0.06666666666666667, gp=15.0, dqpg=0.0, fgp3=3-15, pts=15.0, fgapm=10.833333333333334, fgm3pg=0.2, drebpm=8.333333333333334, astpm=2.5, oreb=3.0, astpg=0.4, pf=15.0, minpg=6.4, drebpg=1.3333333333333333, fgapg=1.7333333333333334, to=7.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=101.0, fgpt3=45.205479452054796, dreb=61.0, topg=3.5, fgmpm=10.681818181818182, ftptg=0.8229166666666667, blkpm=0.22727272727272727, ftppg=3.6-4.4, ftppm=4.5-5.5, dq=0.0, fgmpg=8.545454545454545, topm=4.375, blkpg=0.18181818181818182, ftppct=0.8229166666666666, ato=1.3116883116883118, fgptg3=0.452054794520548, fgpt3pct=0.4520547945205479, stl=50.0, fgpt=49.86737400530504, minptg=32.0, fgp3pm=3.8-8.3, treb=80.0, trebpm=4.545454545454546, trebpg=3.6363636363636362, fga=377.0, fgppm=10.7-21.4, ftapm=5.454545454545454, ftmpg=3.590909090909091, ptspg=23.681818181818183, pfpm=2.727272727272727, fgm3=66.0, fgm3pm=3.75, fgppg=8.5-17.1, fga3pg=6.636363636363637, ptspm=29.602272727272727, fgm=188.0, fgp=188-377, ftmpm=4.488636363636363, fgptg=0.4986737400530504, fta=96.0, min=704.0, fga3pm=8.295454545454545, fgp3pg=3.0-6.6, ftapg=4.363636363636363, pfpg=2.1818181818181817, ga=22-21, fga3=146.0, ftm=79.0, blk=4.0, ftpt=82.29166666666667, orebpm=1.0795454545454546, stlpm=2.840909090909091, fgptpct=0.4986737400530504, ftp=79-96, dqpm=0.0, orebpg=0.8636363636363636, stlpg=2.272727272727273, gp=22.0, dqpg=0.0, fgp3=66-146, gs=21.0, pts=521.0, fgapm=21.420454545454547, fgm3pg=3.0, drebpm=3.465909090909091, astpm=5.738636363636363, oreb=19.0, astpg=4.590909090909091, pf=48.0, minpg=32.0, drebpg=2.772727272727273, fgapg=17.136363636363637, to=77.0, minpm=40} {ast=7.0, fgpt3=40.54054054054054, dreb=24.0, topg=1.5, fgmpm=6.033519553072626, ftptg=0.5714285714285715, blkpm=0.0, ftppg=2.0-3.5, ftppm=2.7-4.7, fgmpg=4.5, topm=2.011173184357542, blkpg=0.0, ftppct=0.5714285714285714, ato=0.7777777777777778, fgptg3=0.40540540540540543, fgpt3pct=0.40540540540540543, stl=2.0, fgpt=42.857142857142854, minptg=29.833333333333332, fgp3pm=3.4-8.3, treb=28.0, trebpm=6.256983240223463, trebpg=4.666666666666667, fga=63.0, fgppm=6.0-14.1, ftapm=4.692737430167598, ftmpg=2.0, ptspg=13.5, pfpm=3.5754189944134076, fgm3=15.0, fgm3pm=3.35195530726257, fgppg=4.5-10.5, fga3pg=6.166666666666667, ptspm=18.100558659217878, fgm=27.0, fgp=27-63, ftmpm=2.6815642458100557, fgptg=0.42857142857142855, fta=21.0, min=179.0, fga3pm=8.268156424581006, fgp3pg=2.5-6.2, ftapg=3.5, pfpg=2.6666666666666665, ga=6-6, fga3=37.0, ftm=12.0, blk=0.0, orebpm=0.8938547486033519, stlpm=0.44692737430167595, ftpt=57.142857142857146, fgptpct=0.42857142857142855, ftp=12-21, dqpm=0.0, orebpg=0.6666666666666666, stlpg=0.3333333333333333, gp=6.0, fgp3=15-37, dqpg=null, gs=6.0, pts=81.0, fgapm=14.078212290502794, fgm3pg=2.5, drebpm=5.363128491620111, astpm=1.5642458100558658, oreb=4.0, astpg=1.1666666666666667, pf=16.0, minpg=29.833333333333332, drebpg=4.0, fgapg=10.5, to=9.0, minpm=40} {ast=0.0, fgpt3=null, dreb=0.0, topg=0.0, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=0.0, topm=null, blkpg=0.0, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=0.0, minptg=0.0, fgpt=null, fgp3pm=0.0-0.0, treb=0.0, trebpm=null, trebpg=0.0, fga=0.0, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=0.0, ptspg=0.0, pfpm=null, fgm3=0.0, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=0.0, ptspm=null, fgm=0.0, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fta=0.0, min=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, fga3pm=null, ftapg=0.0, pfpg=0.0, ga=1-0, fga3=0.0, ftm=0.0, blk=0.0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, ftp=0-0, fgptpct=null, dqpm=null, orebpg=0.0, stlpg=0.0, gp=1, fgp3=0-0, dqpg=null, pts=0.0, fgapm=null, fgm3pg=0.0, drebpm=null, astpm=null, oreb=0.0, astpg=0.0, pf=0.0, minpg=0.0, drebpg=0.0, fgapg=0.0, to=0.0, minpm=40} {ast=9.0, fgpt3=25.0, dreb=7.0, topg=1.0769230769230769, fgmpm=3.697478991596639, ftptg=0.6666666666666667, blkpm=0.0, ftppg=0.9-1.4, ftppm=4.0-6.1, fgmpg=0.8461538461538461, topm=4.705882352941177, blkpg=0.0, ftppct=0.6666666666666666, ato=0.6428571428571429, fgptg3=0.25, fgpt3pct=0.25, stl=4.0, minptg=9.153846153846153, fgpt=40.74074074074074, fgp3pm=0.7-2.7, treb=12.0, trebpm=4.033613445378151, trebpg=0.9230769230769231, fga=27.0, fgppm=3.7-9.1, ftapm=6.050420168067227, ftmpg=0.9230769230769231, ptspg=2.769230769230769, pfpm=3.0252100840336134, fgm3=2.0, fgm3pm=0.6722689075630253, fgppg=0.8-2.1, fga3pg=0.6153846153846154, ptspm=12.100840336134453, fgm=11.0, fgp=11-27, ftmpm=4.033613445378151, fgptg=0.4074074074074074, fta=18.0, min=119.0, fga3pm=2.689075630252101, fgp3pg=0.2-0.6, ftapg=1.3846153846153846, pfpg=0.6923076923076923, ga=13-0, fga3=8.0, ftm=12.0, blk=0.0, orebpm=1.680672268907563, stlpm=1.3445378151260505, ftpt=66.66666666666667, ftp=12-18, fgptpct=0.4074074074074074, dqpm=0.0, orebpg=0.38461538461538464, stlpg=0.3076923076923077, gp=13.0, fgp3=2-8, dqpg=null, pts=36.0, fgapm=9.07563025210084, fgm3pg=0.15384615384615385, drebpm=2.3529411764705883, astpm=3.0252100840336134, oreb=5.0, astpg=0.6923076923076923, pf=9.0, minpg=9.153846153846153, drebpg=0.5384615384615384, fgapg=2.076923076923077, to=14.0, minpm=40} {fgpt3=null, topg=null, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=null, topm=null, blkpg=null, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, fgpt=null, minptg=null, fgp3pm=0.0-0.0, trebpm=null, trebpg=null, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=null, ptspg=null, pfpm=null, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=null, ptspm=null, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fga3pm=null, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=null, pfpg=null, ga=0-0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, fgptpct=null, ftp=0-0, dqpm=null, orebpg=null, stlpg=null, dqpg=null, fgp3=0-0, pts=0, fgapm=null, fgm3pg=null, drebpm=null, astpm=null, astpg=null, minpg=null, drebpg=null, fgapg=null, minpm=40} {ast=0.0, fgpt3=null, dreb=1.0, topg=0.0, fgmpm=13.333333333333334, ftptg=null, blkpm=0.0, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=0.3333333333333333, topm=0.0, blkpg=0.0, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=0.0, minptg=1.0, fgpt=100.0, fgp3pm=0.0-0.0, treb=1.0, trebpm=13.333333333333334, trebpg=0.3333333333333333, fga=1.0, fgppm=13.3-13.3, ftapm=0.0, ftmpg=0.0, ptspg=0.6666666666666666, pfpm=0.0, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=0.3-0.3, fga3pg=0.0, ptspm=26.666666666666668, fgm=1.0, fgp=1-1, ftmpm=0.0, fgptg=1.0, fta=0.0, min=3.0, fgp3pg=0.0-0.0, fga3pm=0.0, ftapg=0.0, pfpg=0.0, ga=3-0, fga3=0.0, ftm=0.0, blk=0.0, orebpm=0.0, stlpm=0.0, ftpt=null, ftp=0-0, fgptpct=1.0, dqpm=0.0, orebpg=0.0, stlpg=0.0, gp=3.0, fgp3=0-0, dqpg=null, pts=2.0, fgapm=13.333333333333334, fgm3pg=0.0, drebpm=13.333333333333334, astpm=0.0, oreb=0.0, astpg=0.0, pf=0.0, minpg=1.0, drebpg=0.3333333333333333, fgapg=0.3333333333333333, to=0.0, minpm=40} {ast=0.0, fgpt3=null, dreb=0.0, topg=0.0, fgmpm=null, ftptg=null, blkpm=null, ftppg=0.0-0.0, ftppm=0.0-0.0, fgmpg=0.0, topm=null, blkpg=0.0, ftppct=null, ato=null, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=0.0, minptg=0.0, fgpt=null, fgp3pm=0.0-0.0, treb=0.0, trebpm=null, trebpg=0.0, fga=0.0, fgppm=0.0-0.0, ftapm=null, ftmpg=0.0, ptspg=0.0, pfpm=null, fgm3=0.0, fgm3pm=null, fgppg=0.0-0.0, fga3pg=0.0, ptspm=null, fgm=0.0, fgp=0-0, ftmpm=null, fgptg=null, fta=0.0, min=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, fga3pm=null, ftapg=0.0, pfpg=0.0, ga=1-0, fga3=0.0, ftm=0.0, blk=0.0, ftpt=null, orebpm=null, stlpm=null, ftp=0-0, fgptpct=null, dqpm=null, orebpg=0.0, stlpg=0.0, gp=1, fgp3=0-0, dqpg=null, pts=0.0, fgapm=null, fgm3pg=0.0, drebpm=null, astpm=null, oreb=0.0, astpg=0.0, pf=0.0, minpg=0.0, drebpg=0.0, fgapg=0.0, to=0.0, minpm=40} {ast=0.0, fgpt3=null, dreb=12.0, topg=0.875, fgmpm=7.213114754098361, ftptg=0.33333333333333337, blkpm=1.3114754098360655, ftppg=0.2-0.8, ftppm=1.3-3.9, fgmpg=1.375, topm=4.590163934426229, blkpg=0.25, ftppct=0.3333333333333333, ato=0.0, fgptg3=null, fgpt3pct=null, stl=5.0, fgpt=55.0, minptg=7.625, fgp3pm=0.0-0.0, treb=19.0, trebpm=12.459016393442623, trebpg=2.375, fga=20.0, fgppm=7.2-13.1, ftapm=3.9344262295081966, ftmpg=0.25, ptspg=3.0, pfpm=7.868852459016393, fgm3=0.0, fgm3pm=0.0, fgppg=1.4-2.5, fga3pg=0.0, ptspm=15.737704918032787, fgm=11.0, fgp=11-20, ftmpm=1.3114754098360655, fgptg=0.55, fta=6.0, min=61.0, fga3pm=0.0, fgp3pg=0.0-0.0, ftapg=0.75, pfpg=1.5, ga=8-0, fga3=0.0, ftm=2.0, blk=2.0, ftpt=33.333333333333336, orebpm=4.590163934426229, stlpm=3.278688524590164, fgptpct=0.55, ftp=2-6, dqpm=0.0, orebpg=0.875, stlpg=0.625, gp=8.0, fgp3=0-0, dqpg=null, pts=24.0, fgapm=13.114754098360656, fgm3pg=0.0, drebpm=7.868852459016393, astpm=0.0, oreb=7.0, astpg=0.0, pf=12.0, minpg=7.625, drebpg=1.5, fgapg=2.5, to=7.0, minpm=40}

Brandon Ramirez #03 F Ryerson

gp 15
pts/g 1.0
fg % 23.1
3pt % 20.0
ft % 0.0
reb/g 1.5
a/g 0.4
Recent Games
Jan 29 McMaster W, 116-95
Feb 1 Brock W, 87-55
Feb 5 at Guelph W, 91-85
Feb 9 at Algoma W, 104-52
Feb 14 Nipissing W, 107-48
Feb 15 Laurentian W, 106-68
Statistics category Overall
Games 15 415th
Games started - -
Minutes 96 498th
Minutes per game 6.4 464th
FG 6-26 526th
FG Pct 23.1 -
3PT 3-15 408th
3PT Pct 20.0 -
FT 0-2 681st
FT Pct 0.0 -
Off rebounds 3 505th
Def rebounds 20 411th
Total rebounds 23 444th
Rebounds per game 1.5 410th
Personal fouls 15 188th
Disqualifications 0 215th
Assists 6 440th
Turnovers 7 471st
Assist to turnover ratio 0.9 244th
Steals 1 530th
Blocks 1 359th
Points 15 523rd
Points per game 1.0 477th
Points per 40 min 6.3 -
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 5 # vs. UQAM W, 94-72 - - - - - - - - -
Oct 6 # vs. Windsor W, 84-70 - - - - - - - - -
Oct 12 # Dalhousie L, 75-56 1 15 0-6 0.0 0-1 0.0 5-6 83.3 5
Oct 24 York W, 80-67 - 8 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Oct 26 at Brock L, 65-62 - 2 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Nov 1 Lakehead L, 79-77 - 10 1-2 50.0 1-1 100.0 0-0 - 3
Nov 2 Lakehead L, 79-75 - 9 0-3 0.0 0-3 0.0 0-0 - 0
Nov 8 Windsor W, 78-75 - 8 0-2 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
Nov 16 at York W, 93-65 - 6 1-5 20.0 0-0 - 0-0 - 2
Nov 20 at Ontario Tech W, 99-54 - 11 2-2 100.0 2-2 100.0 0-2 0.0 6
Nov 23 at Queen's L, 82-73 - 4 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Nov 27 Toronto L, 80-73 - 4 0-2 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
Nov 30 at Laurier W, 77-62 - 2 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Jan 8 at McMaster W, 98-90 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Jan 11 Western W, 87-82 - - - - - - - - -
Jan 15 at Waterloo W, 95-74 - 11 1-4 25.0 0-2 0.0 0-0 - 2
Jan 18 at Toronto W, 94-73 - - - - - - - - -
Jan 24 Ottawa W, 91-67 - 3 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
Jan 25 Carleton L, 88-82 - - - - - - - - -
Jan 29 McMaster W, 116-95 - - - - - - - - -
Feb 1 Brock W, 87-55 - 6 0-2 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
Feb 5 at Guelph W, 91-85 - - - - - - - - -
Feb 9 at Algoma W, 104-52 - - - - - - - - -
Feb 14 Nipissing W, 107-48 - 12 1-3 33.3 0-2 0.0 0-0 - 2
Feb 15 Laurentian W, 106-68 - - - - - - - - -
# Stats don't count towards season totals
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 5 # vs. UQAM W, 94-72 - - - - - - - - - - - -
Oct 6 # vs. Windsor W, 84-70 - - - - - - - - - - - -
Oct 12 # Dalhousie L, 75-56 1 15 3 2 5 0 3 0.0 1 0 3 0
Oct 24 York W, 80-67 - 8 0 3 3 1 0 - 0 0 0 0
Oct 26 at Brock L, 65-62 - 2 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0
Nov 1 Lakehead L, 79-77 - 10 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0
Nov 2 Lakehead L, 79-75 - 9 1 1 2 0 1 0.0 0 0 2 0
Nov 8 Windsor W, 78-75 - 8 1 1 2 0 1 0.0 0 0 0 0
Nov 16 at York W, 93-65 - 6 1 2 3 0 0 - 0 0 0 0
Nov 20 at Ontario Tech W, 99-54 - 11 0 4 4 1 0 - 0 0 3 -
Nov 23 at Queen's L, 82-73 - 4 0 1 1 0 0 - 0 0 0 -
Nov 27 Toronto L, 80-73 - 4 0 1 1 1 0 - 1 0 0 0
Nov 30 at Laurier W, 77-62 - 2 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0
Jan 8 at McMaster W, 98-90 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Jan 11 Western W, 87-82 - - - - - - - - - - - -
Jan 15 at Waterloo W, 95-74 - 11 0 3 3 1 0 - 0 0 2 0
Jan 18 at Toronto W, 94-73 - - - - - - - - - - - -
Jan 24 Ottawa W, 91-67 - 3 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0
Jan 25 Carleton L, 88-82 - - - - - - - - - - - -
Jan 29 McMaster W, 116-95 - - - - - - - - - - - -
Feb 1 Brock W, 87-55 - 6 0 2 2 0 2 0.0 0 0 2 0
Feb 5 at Guelph W, 91-85 - - - - - - - - - - - -
Feb 9 at Algoma W, 104-52 - - - - - - - - - - - -
Feb 14 Nipissing W, 107-48 - 12 0 2 2 2 0 - 0 0 3 0
Feb 15 Laurentian W, 106-68 - - - - - - - - - - - -
# Stats don't count towards season totals
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 15 - 6.4 0.4-1.7 23.1 0.2-1.0 20.0 0.0-0.1 0.0 1.0
Exhibition 1 1 15.0 0.0-6.0 0.0 0.0-1.0 0.0 5.0-6.0 83.3 5.0
 
-
Home 8 - 7.5 0.2-1.9 13.3 0.1-1.4 9.1 0.0-0.0 - 0.6
Away 7 - 5.1 0.6-1.6 36.4 0.3-0.6 50.0 0.0-0.3 0.0 1.4
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Wins 10 - 6.7 0.5-1.9 26.3 0.2-1.0 20.0 0.0-0.2 0.0 1.2
Losses 5 - 5.8 0.2-1.4 14.3 0.2-1.0 20.0 0.0-0.0 - 0.6
 
-
October 2 - 5.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0
November 8 - 6.8 0.5-2.0 25.0 0.4-1.1 33.3 0.0-0.2 0.0 1.4
January 3 - 4.7 0.3-1.7 20.0 0.0-0.7 0.0 0.0-0.0 - 0.7
February 2 - 9.0 0.5-2.5 20.0 0.0-2.0 0.0 0.0-0.0 - 1.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 15 - 96 6-26 23.1 3-15 20.0 0-2 0.0 15
Exhibition 1 1 15 0-6 0.0 0-1 0.0 5-6 83.3 5
 
-
Home 8 - 60 2-15 13.3 1-11 9.1 0-0 - 5
Away 7 - 36 4-11 36.4 2-4 50.0 0-2 0.0 10
Neutral - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
 
-
Wins 10 - 67 5-19 26.3 2-10 20.0 0-2 0.0 12
Losses 5 - 29 1-7 14.3 1-5 20.0 0-0 - 3
 
-
October 2 - 10 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
November 8 - 54 4-16 25.0 3-9 33.3 0-2 0.0 11
January 3 - 14 1-5 20.0 0-2 0.0 0-0 - 2
February 2 - 18 1-5 20.0 0-4 0.0 0-0 - 2
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 15 - 6.4 2.5-10.8 23.1 1.2-6.2 20.0 0.0-0.8 0.0 6.3
Exhibition 1 1 15.0 0.0-16.0 0.0 0.0-2.7 0.0 13.3-16.0 83.3 13.3
 
-
Home 8 - 7.5 1.3-10.0 13.3 0.7-7.3 9.1 0.0-0.0 - 3.3
Away 7 - 5.1 4.4-12.2 36.4 2.2-4.4 50.0 0.0-2.2 0.0 11.1
Neutral - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Wins 10 - 6.7 3.0-11.3 26.3 1.2-6.0 20.0 0.0-1.2 0.0 7.2
Losses 5 - 5.8 1.4-9.7 14.3 1.4-6.9 20.0 0.0-0.0 - 4.1
 
-
October 2 - 5.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0
November 8 - 6.8 3.0-11.9 25.0 2.2-6.7 33.3 0.0-1.5 0.0 8.1
January 3 - 4.7 2.9-14.3 20.0 0.0-5.7 0.0 0.0-0.0 - 5.7
February 2 - 9.0 2.2-11.1 20.0 0.0-8.9 0.0 0.0-0.0 - 4.4
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 15 - 6.4 0.2 1.3 1.5 1.0 0.0 0.4 0.5 0.9 0.1 0.1
Exhibition 1 1 15.0 3.0 2.0 5.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0
 
-
Home 8 - 7.5 0.3 1.3 1.5 1.1 0.0 0.5 0.6 0.8 0.1 0.0
Away 7 - 5.1 0.1 1.4 1.6 0.9 0.0 0.3 0.3 1.0 0.0 0.1
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 10 - 6.7 0.2 1.7 1.9 1.0 0.0 0.5 0.6 0.8 0.0 0.0
Losses 5 - 5.8 0.2 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 0.2 1.0 0.2 0.2
 
-
October 2 - 5.0 0.0 1.5 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 - 0.0 0.5
November 8 - 6.8 0.4 1.3 1.6 0.9 0.0 0.3 0.5 0.5 0.1 0.0
January 3 - 4.7 0.0 1.0 1.0 0.7 0.0 0.3 0.3 1.0 0.0 0.0
February 2 - 9.0 0.0 2.0 2.0 2.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 15 - 96 3 20 23 15 0 6 7 0.9 1 1
Exhibition 1 1 15 3 2 5 3 0 0 3 0.0 1 0
 
-
Home 8 - 60 2 10 12 9 0 4 5 0.8 1 0
Away 7 - 36 1 10 11 6 0 2 2 1.0 0 1
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 10 - 67 2 17 19 10 0 5 6 0.8 0 0
Losses 5 - 29 1 3 4 5 0 1 1 1.0 1 1
 
-
October 2 - 10 0 3 3 1 0 1 0 - 0 1
November 8 - 54 3 10 13 7 0 2 4 0.5 1 0
January 3 - 14 0 3 3 2 0 1 1 1.0 0 0
February 2 - 18 0 4 4 5 0 2 2 1.0 0 0
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 15 - 6.4 1.3 8.3 9.6 6.3 0.0 2.5 2.9 0.9 0.4 0.4
Exhibition 1 1 15.0 8.0 5.3 13.3 8.0 0.0 0.0 8.0 0.0 2.7 0.0
 
-
Home 8 - 7.5 1.3 6.7 8.0 6.0 0.0 2.7 3.3 0.8 0.7 0.0
Away 7 - 5.1 1.1 11.1 12.2 6.7 0.0 2.2 2.2 1.0 0.0 1.1
Neutral - - - - - - - - - - - - -
 
-
Wins 10 - 6.7 1.2 10.1 11.3 6.0 0.0 3.0 3.6 0.8 0.0 0.0
Losses 5 - 5.8 1.4 4.1 5.5 6.9 0.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4
 
-
October 2 - 5.0 0.0 12.0 12.0 4.0 0.0 4.0 0.0 - 0.0 4.0
November 8 - 6.8 2.2 7.4 9.6 5.2 0.0 1.5 3.0 0.5 0.7 0.0
January 3 - 4.7 0.0 8.6 8.6 5.7 0.0 2.9 2.9 1.0 0.0 0.0
February 2 - 9.0 0.0 8.9 8.9 11.1 0.0 4.4 4.4 1.0 0.0 0.0

45 Vogell Road, suite 701 | Richmond Hill, Ontario, Canada | L4B 3P6 | TEL: 905-508-3000 | FAX: 905-508-4221